De arbetslösas möjlighet till utbildning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 18 juni 2009

Interpellation: De arbetslösas möjlighet till utbildning

Interpellation 2008/09:541 av Ringholm, Bosse (s)

den 14 maj

Interpellation

2008/09:541 De arbetslösas möjlighet till utbildning

av Bosse Ringholm (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Enligt regeringens prognos kommer över 500 000 personer att bli arbetslösa. Den senaste statistiken från Arbetsförmedlingen redovisar blott 40 000 lediga jobb. Allt färre får numera ersättning från a-kassan.

Många av de arbetslösa behöver ny eller kompletterande utbildning för att kunna ha en chans att konkurrera om jobb på framtidens arbetsmarknad. I detta läge har regeringen dragit ned på arbetsmarknadsutbildningen. I mars var endast 3 863 personer i arbetsmarknadsutbildning jämfört med 6 331 för ett år sedan. Det är en minskning med 39 procent.

I mars i år fanns endast en (!) person som hade lärlingsplats i arbetsmarknadsutbildningen. Det är en minskning med 97 procent.

Jag vill därför fråga arbetsmarknadsministern:

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att fler arbetslösa ska få möjlighet till arbetsmarknadsutbildning eller annan utbildning som kan ge de arbetslösa ökad konkurrenskraft på framtidens arbetsmarknad?

Hur stor andel av de arbetslösa bedömer statsrådet kommer att kunna erbjudas utbildning under sin arbetslöshetstid?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta i syfte att de arbetslösa ska delta i någon form av utbildning?