Till innehåll på sidan

Danmarks åtgärder mot gängkriminaliteten

Interpellationsdebatt 29 april 2022

Protokoll från debatten

Anföranden: 9

Anf. 8 Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Fru talman! Pontus Andersson har frågat mig om jag är beredd att följa Danmarks exempel när det gäller straffskärpningar för att kunna döma gängkriminella till hårdare straff än i dag.

Brottsligheten i kriminella nätverk ska tryckas tillbaka med samhällets fulla kraft. Vi gör det på bred front genom att bekämpa både brotten och brottens orsaker. Det handlar om skärpta straff, en kraftig utbyggnad av Polismyndigheten, nya verktyg till de brottsbekämpande myndigheterna och ett utvecklat brottsförebyggande arbete. I detta viktiga arbete tittar vi på och samarbetar med både Danmark och de andra nordiska grannländerna, men Sverige måste också göra sina egna avvägningar.

En viktig del i arbetet är att se till att den straffrättsliga lagstiftningen på området är effektiv och att den tydligt markerar allvaret i brottsligheten. Kriminella uppgörelser leder ofta till ytterligare brottslighet genom hämndaktioner och drabbar även utomstående. Det råder därför ingen tvekan om att brott i kriminella nätverk måste mötas av en kraftig reaktion från samhällets sida.

Straffet för mord skärptes den 1 januari 2020 i syfte att livstidsstraffet ska komma i fråga i betydligt större utsträckning än tidigare. På regeringens initiativ har även straffen för allvarliga vålds- och vapenbrott skärpts. Vid årsskiftet slopades därtill straffreduktionen för unga myndiga vid allvarlig brottslighet.

Arbetet fortsätter med full kraft på straffrättens område. För närvarande bereds Gängbrottsutredningens förslag, som innebär de mest omfattade straffskärpningarna riktade mot de kriminella gängen som någonsin presenterats i Sverige. Gängbrottsutredningen föreslår bland annat skärpta straff för flera brott som är vanliga i kriminella nätverk, såsom narkotikaförsäljning, grov utpressning och rån, och en ny form av straffskärpningsregel som är avsedd att ha kraftig verkan vid våldsamma konflikter i den kriminella miljön.

Det är också avgörande att brott i gängmiljön klaras upp. Regeringen har beslutat om en proposition med förslag för att bryta tystnadskulturen och få fler att våga vittna om brott. Bland annat föreslås en möjlighet till strafflindring för den som medverkar i utredningen av någon annans brott - så kallade kronvittnen - och skärpta straff för övergrepp i rättssak.

Vidare har de brottsbekämpande myndigheterna fått nya verktyg. Möjligheterna att använda kamerabevakning har utökats, och polisen har fått utvidgade möjligheter att göra husrannsakan i förebyggande syfte för att leta efter vapen och andra farliga föremål. Därtill innebär den införda möjligheten till hemlig dataavläsning förbättrade möjligheter att komma åt information om grov brottslig verksamhet.

Regeringen har också tillsatt två nya utredningar med syfte att utvidga möjligheten att använda hemliga tvångsmedel.

Även brottens orsaker måste bekämpas. Inom ramen för 34-punktsprogrammet föreslår regeringen flera satsningar på det förebyggande arbetet, bland annat att ge kommunerna ett lagstadgat ansvar att arbeta brottsförebyggande. Därutöver ska en utredare undersöka om det i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten bör införas en möjlighet att begränsa enskilda personers rätt att vistas på vissa platser eller i vissa områden i samhället utan att personen har dömts till påföljd för brott.

Det är fortsatt en av regeringens högsta prioriteringar att Sverige ska bryta segregationen och tränga tillbaka våldet och kriminaliteten.

Sverige har nu högre straff än någonsin tidigare i modern tid, och de brottsbekämpande myndigheterna har fått nya verktyg och större resurser. Det går inte att säga annat än att regeringen bedriver ett omfattande arbete mot gängkriminaliteten, och det arbetet fortsätter.


Anf. 9 Pontus Andersson (SD)

Fru talman! Den 4 april i år dömdes sju medlemmar i ett kriminellt nätverk i Köpenhamn till livstids fängelse för mordförsök. De sju gängmedlemmarna letade i maj 2020 efter tre personer i ett rivaliserande gäng med syfte att döda dem. När rivalerna lokaliserats i en bil öppnade de nu dömda männen eld. Sammanlagt 26 skott träffade de tilltänkta offrens bil, men ingen av personerna träffades.

Lyckligtvis för personerna i det rivaliserande gänget träffades alltså ingen av de 26 skott som avlossades, men det är uppenbart att personer med detta våldskapital måste hållas inspärrade länge. Således är agerandet från det danska rättssystemet föredömligt.

De senaste åren har ett flertal personer utan koppling till gängkriminalitet dödats i Sverige, både av förlupna kulor och av att gängmedlemmar helt enkelt tagit fel på vilken person de gav sig på. Långt ifrån alla som drabbas av gängkriminaliteten och skuggsamhället i Sverige är gängkriminella själva.

Om samma händelse som inträffade i Danmark hade utspelat sig på svensk mark med svenska medborgare hade påföljden från svenskt rättsväsen varit långt ifrån lika tuff som i Danmark. Hade personerna omfattats av ungdomsrabatten hade personerna väldigt snart varit ute på gatan igen och kunnat fortsätta med sitt destruktiva beteende.

Danmark har bland annat infört dubbla straff för gängkriminella och möjlighet att vittna anonymt. Gängkriminella som begår brott i grupp döms i grupp. Man har också infört visitationszoner. Allt detta säger Socialdemokraterna nej till.

Sverigedemokraternas uppfattning är att personer som begår sådana handlingar som beskrivits här tidigare måste hållas borta från gatorna under väldigt lång tid. Men så är det inte i Sverige i dag.

Den 15-17 april inträffade de så kallade korankravallerna på flera platser i Sverige. En man med svenskt och danskt medborgarskap hade utannonserat att han på flera platser i Sverige avsåg att bränna Koranen. Min åsikt är att koranbränningar är ett ganska infantilt sätt att använda sin yttrandefrihet på. Men även personer med infantila metoder har rätt till sin yttrandefrihet.

Justitieministern sa då i en intervju med Aftonbladet: "Förmodligen är det gängkriminella som nu passar på när tillfälle ges." Detta gör att vi åter hamnar i en diskussion om Danmark kontra Sverige. Om det nu är så att kriminella i Sverige blir superprovocerade av det här, varför har vi då inte sett liknande upplopp i Danmark, där den här provokatören offentligt länge har ägnat sig åt samma sak?

Om man inte vill kännas vid att det är de hårdare danska straffen som ser till att kriminella i Danmark inte begår upplopp på samma sätt som i Sverige kanske man kan tänka sig att det är den svenska integrationen som funkar sämre än den danska. Danmark har under en längre tid haft en betydligt lägre invandring. Både den tidigare integrationsministern Inger Støjberg och den nuvarande har varit tydliga med att de som kommer till Danmark ska ta seden dit de kommer.

Liksom Socialdemokraterna inte följer Danmarks syn på straff har de inte heller anammat vare sig dansk integrationspolitik eller dansk invandringspolitik. Men oavsett inom vilket område Sverige brister kan Morgan Johansson inte vara nöjd med en situation där minst 104 poliser skadats på bara tre dagar.

Jag vill därför ställa följande fråga till statsrådet: Inom vilket område har Danmark lyckats bättre än vi för att förhindra att den här typen av korankravaller inträffar?


Anf. 10 Ellen Juntti (M)

Fru talman! Jag måste återigen gå tillbaka till gårdagen. Det var en historisk dag. Det var första gången som jag hörde Socialdemokraterna erkänna att de misslyckats. Magdalena Andersson erkände helt enkelt sitt eget totala misslyckande och även Morgan Johanssons misslyckande - han har varit justitieminister i åtta år - med tanke på den grova brottsligheten i Sverige.

Skjutningar har blivit vardagsbrott i Sverige. Det första kvartalet i år var det blodigaste någonsin i Sverige. Det har skjutits ihjäl hur många människor som helst. Senast i går sköts en ung man ihjäl i Göteborg när han var på ett gym. Det här pågår dygnet runt när det finns en massa människor runt omkring. Det har blivit så mycket värre, även för vanliga laglydiga människor. Tyvärr är det så. Det är verkligen en sorglig utveckling i Sverige.

Vad jag däremot inte hörde Magdalena Andersson eller Morgan Johansson säga i går var att det faktiskt är de som är ansvariga för den här utvecklingen. De har suttit i regeringen i åtta år. Jag förväntar mig nu, efter det här replikskiftet, att Morgan Johansson gör som han brukar göra och skyller på alliansregeringen. Men det är dags att ta eget ansvar. Han har ändå suttit som justitieminister i åtta år.

Magdalena Andersson har sagt att hon och den här regeringen ska vända på varje sten för att bekämpa den grova brottsligheten. Det stämmer helt enkelt inte. Just nu håller vi i justitieutskottet på att arbeta med en bättre rättsprocess. Där ingår förslaget om anonyma vittnen, som vi moderater vill införa. Det vill dock inte regeringen göra.

Det här är faktiskt väldigt konstigt. Polismyndigheten vill ha anonyma vittnen. Ekobrottsmyndigheten vill ha anonyma vittnen. Brottsofferjouren vill ha anonyma vittnen. Åklagarmyndigheten är också positiv på det sättet att de vill ha en bättre utredning för att slutgiltigt kunna ta beslut om hur de ska ställa sig i frågan. Jag pratade med dem förra veckan. De är positivt inriktade men vill ha lite mer klargörande i en ny utredning.

Därför blir jag jättekonfunderad. När Magdalena Andersson säger att man ska vända på varje sten stämmer det som sagt inte. Det är Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten som bäst kan det här med att utreda brott. Om de säger att det behövs anonyma vittnen fattar jag helt enkelt inte varför regeringen inte vill införa detta. Det är inte så att man måste använda anonyma vittnen om det inte behövs. Men när det behövs måste det verktyget finnas i verktygslådan.

Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och till viss del Åklagarmyndigheten anser att det här verktyget behövs. Jag undrar: Varför litar inte den här regeringen med Morgan Johansson i spetsen på dem?


Anf. 11 Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Fru talman! Det är inte så att vi skyller på alliansregeringen. Vi bara säger som det är.

År 2014 lade vi om kriminalpolitiken. Dessförinnan hade den dåvarande alliansregeringen skurit ned på polisutbildningen med 90 procent på två år för att finansiera sina skattesänkningar. Det var det som var det allra viktigaste för alliansregeringen. Den brydde sig inte om rättsväsendet. Den brydde sig inte om att skärpa några straff. Den brydde sig inte om att försöka minska segregeringen eller förbättra förutsättningarna för de utsatta områdena. Ingenting av det gjordes. Allt handlade om skattesänkningar.

Vad vi gjorde 2014 var att vi lade om den politiken. Vi skärpte straffen. Det har vi gjort på en lång rad områden. Vi ser till att utbilda fler poliser, så att vi nu har fler poliser än någonsin tidigare. Vi har satt upp fler kameror på de brottsutsatta platserna än vad vi haft tidigare. Vi har utvecklat polisens verktyg med ökade avlyssningsmöjligheter och annat. Vi satsar också på det förebyggande arbetet. Vi har alltså lagt om politiken.

Men det är klart att man inte vänder en sådan här utveckling i en handvändning. Det här är en organiserad kriminalitet som har bitit sig fast i Sverige under lång tid. De kriminella mc-gängen kom till Sverige för 30 år sedan - från Danmark, för övrigt, till att börja med till nordvästra Skåne. Det vi gör nu borde man kanske ha gjort för 15-20 år sedan, med hårdare straff, mycket hårdare tryck på de gängkriminella och mer av förebyggande insatser. Det gjorde man inte då. Då får vi göra det nu. Det kommer att ta lite längre tid, kosta lite mer pengar och vara lite svårare. Men jag är helt övertygad om att vi kommer att klara detta.

Pontus Andersson ställer frågan om vi ska ta inspiration från Danmark. Det korta svaret på det är ja. Och vi har faktiskt redan gjort det. Jag kan börja med straffskärpningarna. Vi har under de här åtta åren skärpt straffen för så gott som alla de grova våldsbrotten: grov misshandel, grov utpressning, grovt olaga hot, grovt rån, grov våldtäkt, grovt vapenbrott, allvarliga narkotikabrott och mord. Pontus Andersson verkar ha missat att vi har skärpt straffen för mord just för att säkerställa att livstids fängelse kommer till ökad användning. Detta har också bekräftats av domar i Högsta domstolen. Vi har även tagit bort straffreduktionen för unga vid allvarliga brott.

Det här har sammantaget fått effekt. År 2020 dömde svenska domstolar ut 11 500 fängelseår. Det är det som man kallar för den samlade straffmassan. Det är en ökning med 40 procent på tre år. Vi dömer betydligt fler än vad man gjorde tidigare, och vi dömer dem betydligt hårdare. Straffskärpningarna har fått effekt.

Vi fortsätter som sagt med det som nu kommer från Gängbrottsutredningen. Det handlar om hårdare straff för narkotikaförsäljning, ökade häktningsmöjligheter vid rån, grov misshandel och grov utpressning, en särskild kriminalisering av rekrytering av unga och en straffskärpningsgrund för gänguppgörelser. Man har bland annat tittat på just Danmark. Vi sa faktiskt uttryckligen så till utredaren: Titta på Danmark och vad man gör när det gäller straffrätten på den sidan!

Vi kommer också att gå vidare med något annat som vi hämtar från Danmark, nämligen vistelseförbudet. Det ska kunna användas som en egen påföljd för att hindra de gängkriminella att vistas på brottsutsatta platser och ibland i en hel kommun. Vi har redan infört vistelseförbud för dem som är villkorligt frigivna.

Varför fortsätter skjutningarna trots att vi låser in fler och låser in dem längre? Jo, för att för varje kille vi tar står en annan i kö för att kliva i hans skor. Detta säger oss att det är viktigare än någonsin att satsa mycket på att bryta nyrekryteringen till de kriminella gängen. Detta kräver kanske andra insatser i skola, socialtjänst och fritidsverksamhet. Men allt sådant är högern tyvärr helt tom på i sin politik.


Anf. 12 Pontus Andersson (SD)

Fru talman! Jag ställde en fråga till Morgan Johansson på slutet av mitt förra anförande om Danmark kontra Sverige apropå kravallerna vi såg mellan den 15 och den 17 april, och där justitieministern menar att gängkriminella har utnyttjat detta tillfälle för att kasta sten på polisen, tända eld på polisbilar och så vidare. Det var 104 poliser som skadades i dessa upplopp. Jag fick inget svar, så jag frågar igen. Den här provokatören har ju genomfört koranbränningar i Danmark också, men vi har inte sett några upplopp där. Varför sker de i Sverige men inte i Danmark?

Som jag tidigare sagt är att bränna religiösa skrifter ett ganska infantilt sätt att använda sin yttrandefrihet på. Jag tycker inte att man ska bränna något över huvud taget i provokativt syfte. Men man får göra det, oavsett vad jag eller andra tycker.

Av vittnesmål och filmer förstår vi att även kvinnor och barn kastade sten mot polisen, så det var inte bara gängkriminella som var aktiva. Dessa kvinnor, barn och äldre män är personer som Socialdemokraterna har släppt in i Sverige och som Socialdemokraterna har misslyckats att integrera. Kanske kommer de heller aldrig att bli integrerade, så vi kan ju ha hamnat i ett integrationsproblem här.

Åter till grundfrågan: Varför lyckas Danmark men inte Sverige? Morgan Johansson brukar tala om förebyggande insatser. Har Danmark bättre förebyggande insatser än Sverige? Socialdemokraterna har innehaft regeringsmakten i 20 år sedan 1994, så det går inte att skylla situationen på någon annan än era egna regeringar.

Gällande möjligheten att hålla kriminella inlåsta kom Danmark den 27 april överens med Kosovo om att hyra fängelseplatser så att kriminella kan avtjäna sina fängelsestraff där. Morgan Johansson betonar ofta att Sverige har brist på fängelseplatser - detta för att man inte har lyckats bygga fängelser i samma takt som brottsutvecklingen skett.

Sverigedemokraterna har sedan länge drivit frågan om att hyra fängelseplatser utomlands. Är möjligheten att göra det någon av de stenar regeringen avser att vända på för att stoppa brottsutvecklingen?

Jag prövar också att ställa om den första frågan jag ställde: Inom vilket eller vilka områden har Danmark lyckats bättre än vi för att förhindra att korankravaller inträffar?


Anf. 13 Ellen Juntti (M)

Fru talman! Mer eller mindre varje gång får vi höra från Morgan Johansson att det enda Alliansen gjorde var att sänka skatterna. Men låt mig påminna Morgan Johansson om att det var hans regering som tog bort värnskatten för de allra rikaste. Det rimmar därför ganska illa att Morgan Johansson alltid tar upp skattesänkningar.

Regeringen har gjort straffskärpningar, vilket är jättebra. Det Morgan Johansson glömmer att tala om är att de flesta straffskärpningarna bygger på förslag i tillkännagivanden från Moderaterna och andra oppositionspartier. Men Moderaterna vill ju ha straffskärpningar, så vi är glada för att ni har gjort i alla fall någorlunda rätt här.

Morgan Johansson svarade inte på min fråga angående anonyma vittnen. Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Brottsofferjouren är för anonyma vittnen. Även Åklagarmyndigheten är i grunden positiv. Varför litar ni inte på de utredande myndigheterna när de säger att de behöver detta verktyg?


Anf. 14 Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Fru talman! Jag börjar med det sista. Vi har låtit göra en utredning om bland annat anonyma vittnen. Man tittade då på de nordiska länder som har det på papperet, men där används det aldrig eftersom kraven är så högt ställda. Detta är en symbolfråga för er. Frågar man till exempel Danmark om de någon gång använt detta blir svaret nej.

Något som är mycket mer effektivt är det som vi nu föreslår för riksdagen, nämligen kronvittnen. Det ger en möjlighet att låsa upp dessa tysta kulturer och har visat sig vara effektivt i andra nordiska länder. Det har vi därför tagit till oss. Vi skärper även straffen i övergrepp i rättssak.

Problemet med anonyma vittnen är att man inte har någon möjlighet att kolla om det finns en koppling mellan vittnet och målsäganden eller mellan vittnet och den som är åtalad för brott. Är den ena skyldig den andra pengar? Finns det någon gammal schism i botten? Finns det något skäl för vittnet att säga som han eller hon gör? Säger vittnet detta för att sätta dit någon eller för att vinna personliga fördelar? Detta kan man aldrig klara ut om vittnen är anonyma, och det är ett rättssäkerhetsproblem. Och som sagt används det så gott som aldrig i de länder vi har tittat på.

Påskupploppen var extremt allvarliga och våldsamma. Jag har dock gott hopp om att vi kommer att kunna lagföra väldigt många av dem som begick dessa brott, och jag tror att det är viktigt att det kommer en klar och tydlig reaktion från samhällets sida.

Vi har nu ett unikt filmmaterial att utgå från tack vare alla de kameror vi har satt upp och som inte fanns på Alliansens tid. Vi har ju satt upp 450 kameror på de brottsutsatta platserna. Detta unika filmmaterial ger oss en möjlighet att gå igenom vad som egentligen hände.

Vi har också satsat på polisens utrustning, och många poliser i yttre tjänst har numera uniformskameror som hela tiden följer skeendena. Tack vare det har vi ännu ett unikt filmmaterial. På vissa platser har man också haft drönare uppe.

Det kommer också in tusentals filmer från allmänheten. Folk som har varit på plats eller kanske stått på sina balkonger och filmat skickar nu in sina filmer till polisen för att hjälpa till att klara upp dessa brott.

Hur många var aktiva? Jag besökte Rosengård på tisdagen direkt efter upploppen och pratade med polisen där. De sa att det var ett par hundra individer som var aktiva på Rosengård. På Rosengård bor det 20 000 människor, och de här 200 är inte representativa för resten av dem som bor på Rosengård. Det är extremt viktigt att komma ihåg.

Detta är också viktigt i förhållande till den diskussion vi har med Sverigedemokraterna, för Sverigedemokraterna har en tendens att dra alla invandrare över en kam. Allt är deras fel. Men de allra flesta som bor i de utsatta områdena vill bara leva sina liv i lugn och ro och trygghet och tycker genuint illa om våldsverkarna och de gängkriminella och vill bli av med dem. Det är därför vi nu får hjälp av allmänheten att klara upp detta, bland annat genom de inskickade filmerna.

Vi ska gå vidare med den politik vi har och fortsätta bygga ut rättsväsendet, anställa fler poliser och skärpa straffen i förhållande till dem som begår dessa brott. Men vi måste också satsa på det förebyggande arbetet.

Högern är tyvärr totalt tomhänta där och har inga pengar avsatta i budgeten för skola, socialtjänst eller fritidsverksamhet, i varje fall inte i den omfattning som behövs för att bryta nyrekryteringen till de kriminella gängen. Det är där skillnaden mellan socialdemokratin och högern finns i dessa frågor.


Anf. 15 Pontus Andersson (SD)

Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret, även om det egentligen inte var svar på någon av de frågor jag ställde.

Den första frågan var vad Danmark gör rätt som vi inte gör i Sverige. Paludan har ju bränt böcker där också, men vi har inte sett upplopp där. Det kanske är skolan och socialtjänsten som har misslyckats, det kanske är rättsväsendet som har misslyckats eller det kanske är integrationen som har misslyckats. Sammantaget är det Socialdemokraterna som är ansvariga för allt detta.

Den andra frågan handlade om att hyra fängelser utomlands. Vi röstade om den frågan i riksdagen i förrgår, för två dagar sedan. Då röstade Socialdemokraterna nej. Morgan Johansson pratar gärna i intervjuer om överfulla fängelser och förvarsplatser, och det stämmer att vi har platsbrist. Men om det nu går för långsamt att bygga ut fängelser i den takt som brottsutvecklingen sker i måste vi titta på andra alternativ, för vi kan inte ha den situation som vi har just nu.

Danmark har som sagt bland annat infört dubbla straff för gängkriminella, möjligheten att vittna anonymt, att gängkriminella som begår brott i grupp döms i grupp samt visitationszoner. Allt detta säger Socialdemokraterna nej till.

Fru talman! Vi har haft 26 dödsskjutningar hittills i år och korankravaller, och vi har ett stort och växande skuggsamhälle. Jag tror att jag talar för stora delar av svenska folket när jag påstår att Socialdemokraterna har misslyckats även där. Tryggheten är vår tids stora inrikespolitiska frihetsfråga, och inom detta område är Sverige och regeringen på väg åt fel håll.


Anf. 16 Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Fru talman! Jag ska ta upp några av de återstående trådarna när det gäller frågorna.

Att hyra fängelser utomlands är ett extremt dyrt och omständligt sätt att lösa kriminalvårdsfrågorna. Det är mycket bättre att göra på det sätt som vi gör, nämligen se till att de som är av utländsk härkomst i Sverige avtjänar sina straff i hemländerna.

De internationella brottsnätverk vi har som ägnar sig åt inbrott kommer ofta från länder som Rumänien, Polen och Litauen. När vi har dömt dem i Sverige tycker jag att rumäner ska avtjäna sitt straff i Rumänien, litauer ska avtjäna sitt straff i Litauen och polacker ska avtjäna sitt straff i Polen, för vi behöver våra fängelseplatser till våra egna bovar. Vi har därför genomfört lagändringar som snabbar på den processen, för att se till att de, så fort vi har dömt dem, kan avtjäna sina straff i hemländerna. Det är mycket mer effektivt än att hyra fängelseplatser på helt andra orter och i andra länder. Det är bättre att jobba på detta sätt.

Varje land har sina extremister, Danmark också uppenbarligen. Paludan är en högerextremist eller ett slags nazist som i det här läget bara ägnar sig åt att försöka ställa till så mycket skada han kan för Sverige. Varför han hatar Sverige och vad vi står för vet jag inte. Vi har inte gjort honom något, men det är detta han ägnar sig åt just nu.

Vi kommer att fortsätta att slå vakt om vår yttrandefrihet, men vi kommer också att med kraft bekämpa alla tendenser till att använda olika våldsverkare för att ställa till oreda och störa ordningen. Som jag sa jobbar polisen med att gå igenom vad som hände under påskhelgen, och jag är övertygad om att vi kommer att få ett stort antal lagföringar i den delen så att vi kan se till att de får de påföljder som de förtjänar.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellation 2021/22:437 Danmarks åtgärder mot gängkriminaliteten

av Pontus Andersson (SD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Den 4 april i år dömdes sju medlemmar i ett kriminellt nätverk i Köpenhamn till livstids fängelse för mordförsök. De sju gängmedlemmarna letade i maj 2020 efter tre personer i ett rivaliserande gäng, med syfte att döda dem. När rivalerna lokaliserats i en bil öppnade de nu dömda männen eld. Sammanlagt 26 skott träffade de tilltänkta offrens bil, men ingen av personerna träffades.

Lyckligtvis, för personerna i det rivaliserande gänget, träffades alltså ingen av de 26 skott som avlossades, men det är uppenbart att personer med detta våldskapital måste hållas inspärrade länge, och således är agerandet från det danska rättssystemet på alla sätt föredömligt.

De senaste åren har flertalet personer utan kopplingar till gängkriminalitet dödats, både av förlupna kulor men också för att gängmedlemmar helt enkelt tagit fel på vem syftet var att ge sig på. Långt ifrån alla som drabbas av både gängkriminaliteten och skuggsamhället är själva gängkriminella.

Om samma händelse utspelat sig på svensk mark av svenska medborgare hade påföljden från svenskt rättsväsen varit långt ifrån lika tuff som i Danmark. Hade personerna dessutom omfattats av ungdomsrabatten hade personerna väldigt snart varit ute på gatan igen och snabbt kunnat fortsätta med sin destruktiva verksamhet.

Danmark har bland annat infört dubbla straff för gängkriminella, möjligheten att vittna anonymt, att gängkriminella som begår ett brott i grupp döms i grupp, visitationszoner samt vistelseförbud på enskilda platser i upp till tio år. Allt detta säger Socialdemokraterna nej till.

Sverigedemokraternas uppfattning är att personer som begår handlingar som tidigare beskrivits ska hållas borta från gatorna under väldigt lång tid, men så är det inte i Sverige i dag.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Är ministern beredd att följa Danmarks exempel om straffskärpningar för att kunna döma gängkriminella till hårdare straff än i dag?