Coronakrisens effekter på yrkesfisket

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 augusti 2020

Interpellation: Coronakrisens effekter på yrkesfisket

Interpellation 2019/20:423 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2019/20:423 Coronakrisens effekter på yrkesfisket

av Johan Hultberg (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Coronakrisen slår hårt mot svenska jobb och företag. Så också mot yrkesfisket. Särskilt har kräftfisket drabbats hårt när både exporten och den inhemska efterfrågan har rasat. Det har givetvis gjort att också priset på havskräfta har fallit som en sten.

Yrkesfiskets branschorganisationer har vädjat till både Havs- och vattenmyndigheten och regeringen att vidta åtgärder för att mildra krisens effekter på yrkesfisket. Tidigt efterlyste branschen bland annat tillfälliga fångstbegränsningar men då inget hände från myndighetens eller regeringens sida fick branschorganisationerna själva sjösätta ett frivilligt system.

Vad yrkesfisket särskilt har efterfrågat för att kunna överbrygga coronakrisen är så kallad stillaliggandeersättning. Vid ministerrådet den 22 april fattades beslut om åtgärder för att milda effekterna av coronapandemin för EU:s yrkesfiske. Bland annat fattades beslut om att just öppna upp för stillaliggandeersättning. Ersättningen ska till 75 procent finansieras med EU-gemensamma medel och till 25 procent med nationell medfinansiering i respektive land som inför ersättningen.

Dagen efter, den 23 april, frågade jag landsbygdsminister Jennie Nilsson under riksdagens frågestund om hon kunde garantera den nationella medfinansiering som krävs för att stillaliggandeersättning ska kunna komma på plats i Sverige. Några sådana garantier gav inte ministern men hon gav likväl ett positivt svar. Och ett svar som förpliktigar. Ministern sa att hennes ambition är ”att vi ska göra allt vi kan för att hjälpa svenskt yrkesfiske”.

Sedan dess har veckorna gått, och yrkesfisket har fortsatt att lida ekonomiskt på grund av coronakrisen. När jag i slutet av maj på nytt frågade landsbygdsministern om hon kommer att säkerställa den svenska medfinansieringen av stillaliggandeersättning till yrkesfisket så blev svaret att frågan fortsatt bereds inom Regeringskansliet. Den 10 juni skulle yrkesfiskarnas branschorganisationer ha haft ett dialogmöte med Näringsdepartementet och hade till det mötet blivit lovande besked. Men departementet ställde in mötet. Sammantaget gör detta mig bekymrad. Regeringen tycks varken ta yrkesfiskets problem på allvar eller vara förmögen att agera snabbt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

  1. Har statsrådet och regeringen vidtagit några riktade åtgärder till stöd för yrkesfisket nu under coronakrisen?
  2. Varför dröjer statsrådet med besked om stillaliggandeersättning till yrkesfisket?
  3. Kan statsrådet garantera den nationella medfinansiering som krävs för stillaliggandeersättning, och när kan i så fall ett system finnas på plats i Sverige?
  4. Avser statsrådet att vidta några åtgärder, i form av exempelvis regelförenklingar, för att stärka yrkesfisket långsiktiga konkurrenskraft?