Byggande på jordbruksmark

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2016/17:414 Byggande på jordbruksmark

av Ewa Thalén Finné (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Två uppmärksammade domar från Mark- och miljööverdomstolen (Möd) har nyligen slagit fast att det inte är lagligt att bygga hus på jordbruksmark.

Båda fallen har rört markägare som har velat bygga på sin jordbruksmark, men domstolen har i stället skärpt tillämpningen av skyddet för brukningsbar jordbruksmark, vilket utgör ett hinder för byggande och landsbygdsutveckling.

Naturligtvis ska vi se till att värna en levande landsbygd, hushålla med marken och göra en balanserad avvägning mellan olika intressen, men dagens lagstiftning och tillämpning är inte hållbar. Det måste kunna gå att bygga bostäder även utanför våra tätorter.

Som markägare måste man kunna utveckla sin fastighet genom nyproduktion av bostäder även utanför detaljplanelagt område. Ska man kunna verka på landsbygden måste man också kunna bo där; allt annat är orimligt.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

 

  1.  Delar ministern bedömningen att det är allvarligt att dagens lagstiftning i det närmaste innebär ett totalstopp för byggande på jordbruksmark och därmed utgör ett hinder för landsbygdsutveckling? 
  2.  Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att det ska kunna vara möjligt att bygga på jordbruksmark och bo utanför våra tätorter?