Butiksstölder

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 september 2019

Interpellation: Butiksstölder

Interpellation 2018/19:281 Butiksstölder

av David Josefsson (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Enligt den trygghetsbarometer som Svensk Handel sammanställer kring tryggheten i butiker hade var tredje butik drabbats av stöld eller snatteri den senaste veckan när undersökningen gjordes, och lika många butiker hade drabbats av hot och våld den senaste månaden.

Det är en bild som också bekräftats när jag själv har träffat livsmedelshandlare och butiksanställda i Göteborg. Problemen ser lite olika ut beroende på var butikerna ligger, om de ligger centralt eller i förorter, men alla vittnar om en vardag med stölder och hot. Samtliga vittnar också om en systematik där samma gärningsmän begår stölder upprepade gånger utan att varken personal eller väktare kan stoppa dem från att gå in i butiken.

Detta är en helt oacceptabel arbetsmiljö för de anställda, samtidigt som förtroendet för rättsstaten urholkas när samma gärningspersoner upprepade gånger stjäl och hotar. Trots att många poliser gör så gott de kan blir det få gripanden och ännu färre lagföringar.

Handlarna försöker ofta möta stölderna genom eget säkerhetsarbete – från larm och kameror till väktare – men det kostar pengar och går ut över kunderna. I förlängningen riskerar butiker i särskilt utsatta lägen att stänga med hänvisning till brottsutsattheten.

I januari i år presenterades utredningen Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott, som bland annat föreslår att lagstiftningen kring systematiska tillgreppsbrott ska skärpas.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa lag och ordning så att butiksstölder upphör eller minskar i Sverige?