bunkerolja miljöklass 1

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: bunkerolja miljöklass 1

Interpellation 2000/01:345 av Stenberg, Hans (s)

den 29 mars

Interpellation 2000/01:345 av Hans Stenberg (s) till miljöminister Kjell Larsson om bunkerolja miljöklass 1

Utsläppen av dieselavgaser från sjöfarten är ett stort miljöproblem. De allra flesta fartyg saknar katalysator för avgasrening och använder bunkerolja av mycket dålig kvalitet ur miljösynpunkt. Vissa svenska rederier har installerat katalysatorer och använder bunkerolja av miljöklass 1 i sina fartyg. Ett stort problem för dessa rederier är att det kan vara mycket svårt att få tag på bunkerolja av tillräckligt god kvalitet i andra europeiska hamnar. Bristen på bunkerolja av god kvalitet i Europa förhindrar att katalysatorer installeras på fler fartyg. Därmed får vi onödigt höga luftföroreningar från sjöfarten.

Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta för att påverka övriga EU-länder så att bunkerolja av miljöklass 1 blir tillgänglig i alla Europas hamnar?