Bullerregler och Sverigeförhandlingen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 17 november 2020

Interpellation: Bullerregler och Sverigeförhandlingen

Interpellation 2020/21:57 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2020/21:57 Bullerregler och Sverigeförhandlingen

av Maria Stockhaus (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

I Sverigeförhandlingen har bland annat Vallentuna kommun åtagit sig att bygga bostäder samt vara med och medfinansiera en utbyggnad av Roslagsbanan.

Kommunen har kommit långt i sin planering för nya bostäder. Nu riskerar planerna att helt omintetgöras på grund av att Trafikverket planerar att besluta om ett nytt påverkansområde för lågfartstrafik från Arlanda.

Påverkansområdet gör att 1 250 av de bostäder som planerats för åtagandet i Sverigeförhandlingen inte kan byggas och att ytterligare nästan 4 000 bostäder inte kan byggas. Detta i Stockholmsområdet som har ett skriande behov av bostäder.

I trafikbullerförordningen finns en decibelreglering på 70 decibel, men trots det läggs nu gränsen för buller vid 65 decibel i påverkansområdet för lågfartstrafik. Om gränsen låg på 70 decibel som förordningen säger så skulle problemet vara löst.

I många andra länder arbetar man på andra sätt för att minska påverkan på markanvändning vid flygplatser.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Är ministern beredd att göra något åt att Trafikverket kan fatta beslut som gör det omöjligt för en kommun att leva upp till sitt avtal med staten?