Bromma som regionernas flygplats

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 27 november 2014

Interpellation: Bromma som regionernas flygplats

Interpellation 2014/15:37 Bromma som regionernas flygplats

av Hans Wallmark (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Bromma är inte en flygplats för Stockholm utan huvudsakligen för regionerna utanför. Den är viktig för Skåne, Gotland, Blekinge och andra delar av Sverige. Konkurrens och utbud gör det exempelvis möjligt för en flygplats som den i Ängelholm att gå runt utan subventioner eller skattefinansierat stöd. Minskar trafiken hotas ekonomin. Ängelholms flygplats är sedan 2011 privatägd, vilket har fungerat bra. Dock är hela verksamheten beroende av möjligheten att flyga till Bromma flygplats. Om Bromma flygplats stängs är Ängelholms flygplats hotad, med följd att tillgängligheten till nordvästra Skåne löper stor risk att avsevärt försämras.

För Ängelholms flygplats är det viktigt med flera destinationer för att säkra passagerarunderlaget och därmed långsiktigt överlevnaden. SAS och Kullaflyg kompletterar varandra och möjliggör en förhållandevis bra turtäthet. För näringslivet i Nordvästskåne är det av stor betydelse att kunna nå Stockholm, och för den delen ta sig tillbaka söderut, på runt en timme. Till det kommer att Sverige är ett avlångt land där just flyget för många möjliggör familjeträffar men också arbete, kulturbesök, turism, idrott och andra upplevelser.

Brommas betydelse för näringslivet kan illustreras av att 90 procent av de två miljoner inrikesresor som gjordes till och från flygplatsen under 2013 uppges ha varit arbetsrelaterade.

Från den nya majoriteten i Stockholms stadshus meddelas nu: Givet att förhandlingarna visar att Bromma flygplats kan avvecklas utan att förutsättningarna för jobb och utveckling i regionen försämras ska staden verka för att området där Bromma flygplats idag ligger ställs om till stadsutvecklingsområdet med bostäder senast 2022.

Enligt uppgift är regeringen villig att tillsätta en förhandlingsman för att underlätta en stängning.

Bromma är ingen Stockholmsflygplats. Bromma är en regionernas flygplats. En stängning får allvarliga konsekvenser för hela landet.

Vad avser statsrådet Anna Johansson att göra för att förhindra en stängning av Bromma flygplats och därmed säkra i dag fungerande kommunikationer i hela landet?