Brister inom Sis verksamhet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 14 mars 2023

Interpellation: Brister inom Sis verksamhet

Interpellation 2022/23:229 av Gustaf Lantz (S)

Interpellation 2022/23:229 Brister inom Sis verksamhet

av Gustaf Lantz (S)

till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

Stockholms stad har nu slagit larm om att åtgärder riktade mot kriminella ungdomar uteblir när platser på Sis-hem saknas. Trygghetsborgarrådet Alexander Ojanne beskrev för en tid sedan i Svenska Dagbladet hur kriminella ungdomar i stället placeras på HVB-hem trots att åtgärden inte anses tillräcklig.

Detta är givetvis allvarligt sett till de stora problemen med unga gängmedlemmar som är aktiva i den våldsvåg vi ser nu.

Därtill har Ivo nyligen kommit med en rapport som riktar kraftig kritik mot hur Sis-hemmen fungerar. En majoritet av hemmen anses inte följa lagstiftningen, och flera avdelningar har tvingats stänga efter Ivos granskning. Därtill avskiljs tjejer i långt större utsträckning än pojkar. Någon objektiv grund för denna skillnad mellan könen har varken Ivo eller Sis kunnat hitta.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Camilla Waltersson Grönvall:

 

Vad avser statsrådet vidta för åtgärder för att komma till rätta med platsbristen och missförhållandena inom Sis verksamhet?