Brister i postutdelning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 juni 2012

Interpellation: Brister i postutdelning

Interpellation 2011/12:413 av Jansson, Eva-Lena (S)

den 1 juni

Interpellation

2011/12:413 Brister i postutdelning

av Eva-Lena Jansson (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Det har framgått av uppgifter i medierna och från personal anställd av Postnord att det finns brister i den nuvarande postutdelningen. Besparingsprogram som lett till personalreducering trots omfattande vinster anges som en av flera orsaker till att A-post, det vill säga över natten befordrad post, inte kommer fram på rätt dag. Den post som ska eftersändas för personer som bytt adress sker sporadiskt i stället för att utföras varje dag. Effekter för enskilda kan ses i form av missade läkarbesök då inte kallelse kommit fram i tid, när besked från Försäkringskassan fördröjs etcetera.

På Postnords hemsida kan man läsa följande om vad som styr bolagets verksamhet: Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att, direkt eller genom dotterbolag, tillhandahålla rikstäckande postverksamhet i Sverige och Danmark genom bolagets postdistribuerande dotterbolag i Sverige respektive Post Danmark A/S, och genom lantbrevbäringen, gentemot kund, utföra grundläggande betaltjänster i Sverige på begäran av den som tillhandhåller tjänsterna på uppdrag av staten, samt direkt eller genom dotter- eller intressebolag bedriva därmed förenlig verksamhet.

Regeringen har drivit på för att öka konkurrensen på postmarknaden utan att klargöra för hur kvalitet och tjänster till nytta för samhället ska kunna säkerställas.

Min fråga till statsrådet Hatt är följande:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder i syfte att säkerställa en för samhället effektiv, sammanhållen och tillförlitlig posttjänst?