Bristen på veterinärer

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 11 februari 2020

Interpellation: Bristen på veterinärer

Interpellation 2019/20:291 av Betty Malmberg (M)

Interpellation 2019/20:291 Bristen på veterinärer

av Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Tillgången på veterinärer och djursjukskötare som ska hjälpa landets många husdjur och lantbrukets djur är i dag otillräcklig. Det får till följd att djur och deras ägare får vänta länge på hjälp och att de tvingas till långa resor. Regeringen har svarat med att öka anslaget till Jordbruksverket med 15 miljoner kronor de nästkommande åren. Tanken är att de därmed ska kunna rekrytera fler distriktsveterinärer. Problemet är dock att det råder stor brist på utbildade veterinärer och djursjukskötare i hela Sverige, vilket särskilt sommartid leder till djurens egen ”vårdkris”.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta när det gäller den akuta bristen på djursjukskötare och veterinärer?