Bristen på ekomat

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 11 juni 2014

Interpellation: Bristen på ekomat

Interpellation 2013/14:538 av Matilda Ernkrans (S)

Interpellation 2013/14:538 Bristen på ekomat

av Matilda Ernkrans (S)

till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

 

Den senaste tiden har många kunder i svenska matbutiker som letar efter ekovaror mötts av tomma hyllor och skyltar som upplyst dem om att butiken har leveransproblem för dessa varor.

Vi har sett en kraftig ökning i efterfrågan av ekomat i Sverige. Försäljningen av ekologiskt har ökat under hela 2000-talet. Den senaste officiella statistiken visar att 2012 ökade försäljningen av ekologiska livsmedel i Sverige med 12 procent. Men den senaste tiden uppger butikskedjorna att de sett en exceptionell ökning. Enligt Coop ökade kedjans försäljning av ekomat med 23,5 procent förra året.

Men det är uppenbart att efterfrågan inte kunnat mötas upp av svensk produktion. För ägg är butikskedjornas möjlighet till import begränsade p.g.a. salmonellareglerna, och därför gapar hyllorna för ekoägg ofta tomma idag. För andra livsmedel blir det import för att täcka upp bristen på svenska ekovaror.

I dag importeras 50 procent av ekovarorna. Det hade inte behövt vara så. Sverige har legat långt framme i att utveckla det ekologiska och har hög konkurrenskraft. Produktionen är fortfarande näst högst i EU (procentuellt).

I början av förra mandatperioden sänkte regeringen stöden till ekologisk odling. De sänkta ersättningsnivåerna, som i genomsnitt minskat 10–20 procent jämfört med den föregående programperioden enligt Jordbruksverket ledde till att lantbrukarna blev mer tveksamma till omläggning och att färre lantbrukare tecknar nya åtaganden.[1]

Min fråga till landsbygdsministern är.

Nu är vi inne i ett nytt landsbygdsprogram och hur ska landsbygdsministern göra för att återvinna de jobb på landsbygden som nu gått förlorade p.g.a. att ekoboomen inte kunnat följas upp av svensk ekoproduktion?  

[1] Riksdagens utredningstjänst Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion 2010/11:RFR1