Bristande infrastruktur som flaskhals för tillväxt

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 3 augusti 2022

Interpellation: Bristande infrastruktur som flaskhals för tillväxt

Interpellation 2010/11:306 av Persson, Peter (S)

den 6 april

Interpellation

2010/11:306 Bristande infrastruktur som flaskhals för tillväxt

av Peter Persson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Återhämtningen i den svenska ekonomin är stark. Finansdepartementets prognos i mars för tillväxten är 4,8 procent för 2011. Det beror på starkare efterfrågan både i Sverige och i omvärlden.

En väl utbyggd både fysisk och digital infrastruktur är viktiga förutsättningar för ekonomisk tillväxt i dag. Varor och människor måste kunna röra sig mellan olika orter. Utvecklingen går mot ökad pendling och pendling på längre avstånd vilket också innebär ökad veckopendling. Brister i infrastrukturen blir en flaskhals för tillväxt och utveckling.

Vid statsministerns frågestund den 17 mars uppstod föga klarhet kring regeringens åtgärder för att lösa flaskhalsproblemet kring dålig infrastruktur. Skattesänkningar ger oss bara mindre resurser till framtidsinvesteringar i en förbättrad infrastruktur.

Att vi behöver en bättre infrastruktur har inte minst tydliggjorts av de två senaste vintrarna då järnvägstrafiken fungerat erbarmligt, inte minst i det starkt pendlarberoende Storstockholm och hela Mälardalen. Ska människor våga ta jobb på längre reseavstånd måste de kunna veta att de kan ta sig till och från jobbet utan större störningar. De två senaste årens säsongsvisa bekymmer med främst den spårbundna trafiken är inte acceptabla.

Genom vilka åtgärder avser finansministern att lösa den flaskhals för tillväxten som bristfällig infrastruktur utgör?