Bristande beredning av skatteförslag

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 23 november 2006

Interpellation: Bristande beredning av skatteförslag

Interpellation 2006/07:54 av Olovsson, Fredrik (s)

den 9 november

Interpellation

2006/07:54 Bristande beredning av skatteförslag

av Fredrik Olovsson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Lagrådet har i sina yttranden över lagförslag i budgetpropositionen på skatteområdet kritiserat regeringens handläggning av ärendenas beredning. Ingen remissbehandling har skett, utförligare konsekvensanalyser har ej gjorts, vägledande författningskommentarer finns ej och dokumentation från så kallade underhandskontakter med Skatteverket saknas.

Skarpast är Lagrådet i det protokoll den 2 november 2006 som berör fastighetsskatten och förmögenhetsskatten. Lagrådet anser ”att den beredning som förekommit i ärendet inte motsvarar de krav som ställs i 7 kap 2 § regeringsformen”.

Lagrådet är en garanti för att rättssäkerhetsintresset samt kravet på enhetlighet, konsekvens och klarhet i rättssystemet iakttas.

Mina frågor till statsrådet är:

Vilka allmänna åtgärder avser statsrådet att vidta för att korrekt bereda de olika lagförslagen på skatteområdet i budgetpropositionen?

Avser statsrådet att vidta särskilda åtgärder i fråga om lagförslagen kring fastighetsskatten och förmögenhetsskatten?