Brist på jämställdhet i svenska bolagsstyrelser

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 augusti 2008

Interpellation: Brist på jämställdhet i svenska bolagsstyrelser

Interpellation 2007/08:819 av Astudillo, Luciano (s)

den 4 augusti

Interpellation

2007/08:819 Brist på jämställdhet i svenska bolagsstyrelser

av Luciano Astudillo (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Näringsministern uppger i en intervju att regeringen anslår 5 miljoner kronor till att utbilda kvinnliga styrelseledamöter. Pengarna ska, enligt näringsministern, användas för att utbilda kvinnor i styrelsearbete så att de får mer kunskap men också ett bättre självförtroende.

I samma intervju uppger näringsministern att detta inte är en politisk fråga – utan snarare en ägarfråga.

Med anledning av detta vill jag ställa följande två frågor till näringsministern:

Är näringsministerns initiativ beträffande utbildning av kvinnliga styrelseledamöter grundat på uppfattningen att brist på jämställdhet i svenska bolagsstyrelser beror på dåligt självförtroende hos kvinnor?

Vilka överväganden ligger bakom näringsministerns initiativ att spendera offentliga medel på en fråga som enligt näringsministerns uppfattning inte är politisk?