Bränsleförsörjning till det rullande kulturarvet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Bränsleförsörjning till det rullande kulturarvet

Interpellation 2021/22:25 av Sten Bergheden (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2021/22:25 Bränsleförsörjning till det rullande kulturarvet

av Sten Bergheden (M)

till Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

 

Det finns ett stort behov av att ha bilar i Sverige, och bilen är helt nödvändig för att samhället ska fungera. Människor på landsbygden måste ofta ha flera bilar för att klara av alla behov av resor familjen kräver. Det är viktigt att vi har drivmedel som bensin och diesel kvar som gör att människor kan använda sina bilar.

En annan viktig grupp är alla våra veteranbilar, där människor lagt ned tid, pengar och ett stort intresse för att bevara vårt rullande kulturarv.  Det rullande kulturarvet, alltså alla våra gamla motorfordon i Sverige så som gamla fartyg, tåg och flygplan och bilar, mopeder, traktorer, lastbilar med mera, är en stor hobby och ett stort intresse som sysselsätter flera hundra tusen människor i Sverige.

Under flera år har motorföreningar fått rapporter om problem för det rullande kulturarvet, som oftast uppstår till följd av att lagar och regler för vanliga fordon inte är tillämpliga på veteranfordon. Myndigheters bristande engagemang för och kunskap om veteranfordon gör det svårt för landets entusiaster. Det senaste exemplet i raden är de uppmärksammade fallen om de USA-importerade veteranfordonen, där ansvariga myndigheter beslagtagit veteranbilar som skulle renoveras i Sverige. De som importerat fordonen har fått beskedet att deras bilar ska klassas som miljöfarligt avfall och måste skrotas. Dessutom anser myndigheten att importörerna bör bestraffas för att de importerat miljöavfall utan tillstånd. Detta är ett av hoten mot hela rörelsen, tillsammans med att det regeringsbärande partiet Miljöpartiet gått ut med att de inom bara några få år ställer krav på att bensin och diesel ska förbjudas.

Regeringens och myndigheternas tillämpning av lagarna och reglerna runt våra gamla fordon hotar landets rullande kulturarv. Sverige borde värna mer om dem som med egna pengar, egen tid och ett stort intresse jobbar med att bevara och sedan kunna visa upp vårt rullande kulturarv.

Våra gamla veteranfordon är en omfattande hobby, och alla de entusiaster som finns runt detta måste ha bättre förutsättningar och möjligheter att kunna fortsätta ta vara på sina veteranfordon.

Bensin och diesel och andra för veteranfordonen viktiga bränslen måste värnas och säkras även i framtiden så att vårt rullande kulturarv kan fortsätta att rulla.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Per Bolund:

 

Vad tänker ministern ta för nya initiativ för att verkligen säkra bränslet till våra veteranfordon, och hur tänker ministern agera framåt för att underlätta för det rullande kulturarvet?