Bränsle- och fordonsskatter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 6 mars 2020

Interpellation: Bränsle- och fordonsskatter

Interpellation 2019/20:311 av Kjell Jansson (M)

Interpellation 2019/20:311 Bränsle- och fordonsskatter

av Kjell Jansson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Sverige är ett land med stora avstånd och med viktiga näringar och arbetstillfällen som ligger långt utanför våra större städer. Sammanhållningen i Sverige äventyras nu med skattehöjningar som främst riktas mot dem som bor utanför våra större städer.

Den frustration som denna orättvisa politiska kurs ger upphov till hos medborgarna är i stor utsträckning befogad. Regeringen tycks pressa igenom skattehöjning efter skattehöjning utan gedigna konsekvensanalyser om hur dessa bördor påverkar förutsättningarna att leva och verka i hela landet samt förutsättningarna för sysselsättning och tillväxt. Sverige ska använda ekonomiska styrmedel för att minska vår påverkan på natur och klimat.

Regeringen har höjt bränsleskatten på såväl bensin som diesel vid ett flertal tillfällen. Detta gör att människor som bor utanför storstäderna där kollektivtrafiken är begränsad får kraftigt höjda reskostnader för att transportera sig till jobbet dagligen. Detta slår mot sammanhållningen, tillväxten och jobben.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

  1. Planerar minister att höja drivmedelsskatterna ytterligare under mandatperioden eller kan ministern lova att så ej kommer att ske?
  2. Avser ministern att förändra bonus–malus-systemet så att fordonsbeskattningen blir mer kostnadsneutral och baseras på exempelvis tjänstevikt och vägunderhåll?