Brandbekämpningshelikoptrar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 24 oktober 2014

Interpellation: Brandbekämpningshelikoptrar

Interpellation 2014/15:18 av Stig Henriksson (V)

Interpellation 2014/15:18 Brandbekämpningshelikoptrar

av Stig Henriksson (V)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Min hemkommun Fagersta drabbades svårt av skogsbranden. Trots ett oerhört hårt arbete både i och bakom brandfronten drabbades många svårt.

I och med skogsbranden i Västmanland, Sveriges största genom historien, hamnade Sveriges förmåga vad gäller brandbekämpning i blickfånget.

Riktigt effektiv bekämpning från luften kunde först åstadkommas när specialflygplanen från Italien och Frankrike anlände.

En orsak till det var att av de totalt fjorton helikoptrar som användes var bara fyra försvarets. Bara ett år tidigare fanns dock tio ytterligare helikoptrar att tillgå, kraftfulla Vertolhelikoptrar. Tyvärr hade dessa dock sålts till ett privat företag i USA.

Med den kraftiga försening som drabbat leveransen av det nya helikopter 14-systemet blev resultatet det ovan beskrivna.


Lika illa är det för helikopter 16 (”Black Hawk”), som även det är ett nytt helikoptersystem. För denna helikopter gäller att all utrustning måste vara exakt som den amerikanska förlagan för att få flyga. Därigenom fick de användas till mer begränsade insatser som överflygning av mer sightseeing-karaktär.

Enligt vad jag inhämtat fråntogs Försvarsmakten dessutom uppgiften att stödja samhället med flyg- och sjöräddning, brandbekämpning samt sjukvårdstransporter genom ett riksdagsbeslut för snart tio år sedan.

Icke desto mindre är befolkning och myndigheter oerhört glada över de insatser som med dessa begränsade resurser ändå gjordes.

Både klimatförändringarna och nedrustningen av brandflygspaningen gör att risken för stora skogsbränder ökar.

Mot denna bakgrund är min fråga till försvarsminister Peter Hultqvist:

Vad avser försvarsministern att ta för initiativ för att förbättra försvarets möjligheter att delta i bekämpningen av stora bränder?