Bra väginfrastruktur i hela landet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 11 juni 2019

Interpellation: Bra väginfrastruktur i hela landet

Interpellation 2018/19:268 av Fredrik Christensson (C)

Interpellation 2018/19:268 Bra väginfrastruktur i hela landet

av Fredrik Christensson (C)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

I Fyrbodal bor ca 270 000 människor fördelade på 14 kommuner. Området i norra Västra Götaland präglas av stark industri-, skogs- och turismnäring i gränsregionen till Norge. En viktig förutsättning för invånarna i Fyrbodal, för företagen som verkar här och för människor som besöker området är en god väginfrastruktur. Många människor startar sina resor till arbete och studier på vägar, och bra vägar är helt avgörande för att industrin ska få skogsråvaran från den bohuslänska och dalsländska skogen. Bra vägar är även helt avgörande för offentlig service på landsbygden så att hemtjänst, ambulans och räddningstjänst kan tillhandahålla service.

Fyrbodal är ett område som särskilt har åsidosatts vad gäller väginfrastrukturen och som särskilt drabbats av tjälrestriktioner för tung trafik. Från årsskiftet till den 13 maj i år har Fyrbodal haft 9 873 dygnskilometer avstängd väg på grund av tjälrestriktioner. Det är mer än dubbelt så mycket som Västernorrland, Jämtland och Västerbotten tillsammans. Dals-Ed, Bengtsfors och Färgelanda, tre mindre kommuner i Dalsland, har drabbats av mer avstängd väg än de tre nämnda länen ovan (RUT 2019:611). I Fyrbodal är det främst grusvägar som har drabbats av dessa restriktioner.

Bra väginfrastruktur måste finnas i hela landet. Det är viktigt för att människor och företag ska kunna verka och för att få ett land som håller ihop. Då måste infrastrukturinvesteringar kunna komma hela landet till del.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

  1. Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att färre vägar ska drabbas av tjälrestriktioner under nästa vinter?
  2. Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att områden såsom Fyrbodal, med särskilt dåliga vägar, ska få en bättre väginfrastruktur?
  3. Avser ministern att vidta några åtgärder för att fler allmänna vägar på landsbygden ska tjälsäkras och beläggas?