Boverkets föreskrifter om vedspisar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 6 februari 2018

Interpellation: Boverkets föreskrifter om vedspisar

Interpellation 2017/18:329 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Interpellation 2017/18:329 Boverkets föreskrifter om vedspisar

av Carl-Oskar Bohlin (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Den 1 juli 2018 träder Boverkets nya föreskrifter, med skärpta utsläppskrav på bland annat vedspisar, i kraft. Dessa nya regler innebär att det i praktiken blir omöjligt att nyinstallera en äldre vedspis i en vanlig svensk villa.

Att omöjliggöra installation av sådan sekundär värmekälla, som också kan användas för matlagning, går stick i stäv med den av regeringen uttalade målsättningen att få de svenska hushållen att höja sin generella krisberedskap.

Min fråga till statsrådet Peter Eriksson med anledning av ovanstående är:

 

Står statsrådet bakom de nu meddelade föreskrifterna från Boverket?