Bostadssituationen i landets kommuner

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2017/18:472 Bostadssituationen i landets kommuner

av Mats Green (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

I mars 2016 trädde anvisningslagen i kraft. Denna lag reglerar vilket ansvar kommunerna har för att ta emot nyanlända och erbjuda bostäder till dessa. Regeringen har dock inte matchat lagen med några praktiska förutsättningar för att få fram bostäder till nyanlända. Bostadskrisen är ett av Sveriges största samhällsproblem. Enligt Boverkets siffror lider 255 av landets 290 kommuner av bostadsbrist. Regeringen har lovat att regelförenklingar ska komma på plats för att skapa förutsättningar för ökat bostadsbyggande i Sverige, men än så länge har regeringen avstått från att presentera reformer för att få bukt med bostadsbristen och negligerat att skapa bättre förutsättningar för kommunerna att hantera bostadsutmaningen. Att regeringen inte har hållit vad man lovat om regelförenklingar för att öka bostadsbyggandet är anmärkningsvärt. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson följande:

 

1. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att kommunerna ska få bättre förutsättningar att leva upp till anvisningslagens krav på att tillhandahålla bostäder till de nyanlända?

2. Vilka regelförenklingar avser statsrådet att genomföra för att bostadsbyggandet ska öka i Sverige?