Bostadsfrågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 juni 2012

Interpellation: Bostadsfrågor

Interpellation 2011/12:420 av Kakabaveh, Amineh (V)

den 1 juni

Interpellation

2011/12:420 Bostadsfrågor

av Amineh Kakabaveh (V)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

I dag är en kvarts miljon unga utan bostad och behovet av små lägenheter är stort i storstäderna och i tillväxtorter. Uppemot fyra av fem unga vuxna mellan 20 och 27 i storstäderna bor ofrivilligt hemma för att de saknar egen lägenhet. Även i många mindre kommuner råder det i dag bostadsbrist. Enligt Boverket byggs det färre bostäder jämfört med tidigare prognoser. Först under 2013 kan en viss ökning i bostadsbyggandet eventuellt förväntas men det kommer ändå att vara otillräckligt i förhållande till behovet.

En annan frågeställning relaterar till delbetänkandet Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad eller äganderätt (SOU 2012:25) och till promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder som departementet presenterar. Förslagen syftar till att underlätta andrahandsuthyrning av bostadsrätter eller äganderätter genom att göra det enklare och mer lönsamt för den som hyr ut den typen av bostäder. Det innebär att det skapas två olika regelsystem för andrahandsuthyrning, vilket torde göra det svårare för privatpersoner att överblicka vilka regelsystem som gäller i det enskilda fallet.

Ett annat växande bostadsproblem är att fastighetsägare lyxrenoverar fastigheter och att många av dem som bor i lägenheterna inte har råd att bo kvar efter renoveringarna när hyrorna ökar kraftigt. Hyresgästernas inflytande över hur omfattande renoveringar som ska göras är minimalt. Hyresgästföreningen skickade tidigare i år ett antal förslag till regeringen på hur hyresgästernas inflytande skulle kunna förbättras, bland annat genom ett lagstadgat samrådsförfarande.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att möta den akuta bostadsbristen i Sverige?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att undanröja riskerna med olika regelsystem på hyresmarknaden?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att stärka hyresgästernas inflytande vid ombyggnationer för att förhindra att människor måste flytta från sin bostad?