Bostadsbyggandet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 augusti 2013

Interpellation: Bostadsbyggandet

Interpellation 2012/13:501 av Persson, Peter (S)

den 12 augusti

Interpellation

2012/13:501 Bostadsbyggandet

av Peter Persson (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Fredrik Reinfeldt och den borgerliga regeringen säger ett och gör ett annat. Hösten 2006 lovades att arbetslösheten i Sverige skulle försvinna. Nu i juli 2013 var den 9,1 procent, och de arbetslösa och sjuka pressas allt hårdare på regeringens order. I skolan skulle en fantastisk ordning återuppstå; i stället sjunker skolresultaten och den första riktigt stora friskolekraschen har skett medan regeringen handfallet ser på. Lika illa är det på bostadsområdet.

Under den senaste socialdemokratiska regeringen, åren 2003–2006, påbörjades över 127 000 bostäder. Genom så kallade ”Odellplattor”, som gjorde att byggnationen ansågs påbörjad, fick den borgerliga bostadsproduktionen ett ”överhäng” som stärkte siffrorna för 2007.  

För snart ett år sedan, den 1 oktober 2012, kunde tidningen Byggindustrin med statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) visa på en förskräcklig borgerlig bostadspolitik.

Bostadsbyggandet hade kollapsat sedan regeringen tillträdde på hösten 2006. Bostadsbyggandet hade minskat med nästan 74 procent. Sedan hösten 2010, då statsrådet tillträdde som bostadsminister, var minskningen nästan 45 procent.

Sedan 2006 hade bara ett län i landet ökat bostadsbyggandet – Östergötland. Sedan 2010 visade bara 6 av landets 21 län en ökning: Östergötland, Blekinge, Västmanland, Gävleborg, Västerbotten och Norrbotten. Inget av storstadslänen har ökat byggandet.

Statsrådets ”första halvlek” talade för en katastrof för hela matchen.

”Alla åtgärder som vi vidtar ska leda till ett långsiktigt högre bostadsbyggande. Det är min politiska ambition”, hade statsrådet sagt i Byggindustrin nr 38/2010. På regeringens hemsida återgavs också ett utbrutet citat från en webbintervju med Stefan Attefall:

”Vi har under alltför många år byggt alldeles för få bostäder i Sverige. Mitt jobb är att identifiera hinder och skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande.”

Sverige har länge intagit jumboplatsen i Norden när det gäller bostadsbyggande. I en analys från december 2011 konstaterar Boverket att under de tio åren fram till dess hade Finland och Norge påbörjat dubbelt så många bostäder per tusen invånare som Sverige. I Danmark påbörjades 60 procent fler bostäder än i Sverige. Boverket konstaterar i sin analys att det svenska bostadsbyggandet minskade först i samband med att det statliga stödet togs bort. Under finanskrisen 2008–09 minskade bostadsbyggandet snabbt i hela Norden.

Sverige utmärkte sig som det enda landet i Norden som inte förde en aktiv stabiliseringspolitik för nybyggnad under finanskrisen. Efter många år med regleringar och subventioner har Sverige valt en väg där marknaden får mer spelrum.

I stort sett alla som deltar i bostadsdebatten är eniga om att Sverige måste öka bostadsbyggandet. Dagens låga bostadsbyggande hindrar människor från att ta anställningar och från att påbörja studier. Konsekvensen av det låga bostadsbyggandet är försämrad tillväxt.

Det är möjligt att svensk bostadsproduktion kraftfullt förbättrats under det år som gått sedan tidningen Byggindustrins massaker på den borgerliga bostadspolitiken. Ingen vore i så fall gladare än jag på de bostadslösas och bostadssökandes vägnar. Men jag tvivlar på detta.

Jag frågar nu statsrådet:

Mot bakgrund av vilka fakta och omständigheter har statsrådet och hans företrädare 2006–2013 inte byggt bostäder?

Genom vilka initiativ avser statsrådet att skapa en rimlig bostadsproduktion?