Bostadsbyggandet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 1 juni 2010

Interpellation: Bostadsbyggandet

Interpellation 2009/10:392 av Löfstrand, Johan (s)

den 20 maj

Interpellation

2009/10:392 Bostadsbyggandet

av Johan Löfstrand (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

”I budgetpropositionen för 2007 föreslår regeringen att räntebidraget och investeringsstöden till nybyggande ska slopas. Flera byggföretag har uttalat att detta kommer att leda till ett totalt byggstopp för hyres- och studentlägenheter.”

Så inleddes min interpellation som följdes av en interpellationsdebatt vilken hölls i november 2006 mellan undertecknad och statsrådet Mats Odell. Interpellationsdebatten handlade om vilka konsekvenser borttagandet av investeringsstöd och ränteavdrag skulle få på bostadsbyggandet. Från socialdemokratiskt håll, och från byggindustrin, framhölls att de förändringar som den borgerliga regeringen genomförde skulle påverka bostadsbyggandet negativt.

Under interpellationsdebatten framkom det vid ett antal tillfällen att ministern ansåg att det var för tidigt att dra sådana slutsatser. Statsrådet sade bland annat:

”Jag tror att det är lite för tidigt, Johan Löfstrand, att fråga sig hur bokslutet blev med alliansregeringens bostadspolitik när vi suttit vid makten i ungefär två månader.”

Jag vill därför nu ta tillfället i akt och fråga Mats Odell hur han ser på bostadsbyggandet under den borgerliga regeringsperioden.

Under 2009 påbörjades nybyggnad av ca 15 250 bostäder, det lägsta byggandet på tio år. Detta ska jämföras med 2006 då det påbörjades över 40 000 bostäder. Vidare kan man konstatera att under förra mandatperioden, åren 2003–2006, påbörjades över 127 000 bostäder. Prognoserna för alliansregeringens mandatperiod, åren 2007–2010, visar på ca 85 000.

Det minskade bostadsbyggandet under de gångna åren är anmärkningsvärt utifrån den borgerliga regeringens höga svansföring i frågan. När vi studerar statistiken kan vi konstatera att bostadsbyggandet minskade redan innan finanskrisen!

Mina frågor till statsrådet med anledning av ovanstående är:

-      Hur tolkar statsrådet den ovan redovisade statistiken?

-      Finns det något som statsrådet så här i efterhand skulle vilja ha gjort annorlunda och på så sätt undvikit dessa låga byggsiffror?

-      Statsrådet är emot subventioner inom bostadsmarknaden, åtminstone när det gäller byggande av hyreslägenheter – hur kommer statsrådet i framtiden att arbeta för att stimulera byggandet?