Bostadsbyggande i Pajala kommun

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 27 april 2012

Interpellation: Bostadsbyggande i Pajala kommun

Interpellation 2011/12:312 av Bergstedt, Hannah (S)

den 30 mars

Interpellation

2011/12:312 Bostadsbyggande i Pajala kommun

av Hannah Bergstedt (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Pajala i norra Norrbotten är en kommun som har växtvärk. Etableringen av gruvindustri skapar tillväxt, och för att kunna ta till vara de möjligheter som kommunen står inför krävs en rad stora investeringar som är svåra att åstadkomma för en liten kommun som Pajala med en investeringsbudget på 17 miljoner.

Från att ha varit en kommun som kämpat med hög arbetslöshet och utflyttning står Pajala inför en brytpunkt. Arbetslösheten sjunker hela tiden, och arbetskraft behöver rekryteras utifrån. Detta gör också att möjligheterna för kommunen att växa ökar, Pajala kommun har en vision att nå 10 000 invånare till år 2020.

De flesta människor i Pajala bor i egnahem, endast en tredjedel av människorna bor i centralorten Pajala. Ungefär 25 procent av befolkningen bor i lägenheter.

Utifrån ökningen av antalet arbetstillfällen har kommunen räknat med ett behov av byggande på ca 1 000 nya bostäder, men får problem med intressenter på byggsidan då riskerna anses höga på grund av höga byggkostnader och långa avkastningstider.

Vad har regeringen och statsrådet för politik för att se till att Pajala får möjlighet till ett attraktivt och uthålligt bostadsbyggande som gör det möjligt att ta vara på tillväxten?