Bostadsbristen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 4 augusti 2022

Interpellation: Bostadsbristen

Interpellation 2010/11:221 av Köhler, Katarina (S)

den 18 februari

Interpellation

2010/11:221 Bostadsbristen

av Katarina Köhler (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Under den socialdemokratiska mandatperioden 2003–2006 påbörjades över 127 000 bostäder. Under Alliansens första mandatperiod, 2007–2010, stannade byggandet på ca 90 000. Minskningen i bostadsbyggandet skedde redan innan finanskrisen var ett faktum.

Under 2010 beräknas en nybyggnad av bostäder på knappt 24 000, jämfört med knappt 17 000 under 2009. Bostadsbyggandet under 2009 var dock det lägsta på tio år och det är från denna bottennivå som antalet påbörjade lägenheter nu beräknas öka med ca 50 procent till 2011.

Byggandet behöver dock enligt Boverkets indikatorer öka med ytterligare minst 40 procent för att nå de nivåer som svarar mot befolkningsutvecklingen. 119 kommuner uppger brist på bostäder och i hälften av landets kommuner saknas bostäder för ungdomar. Över hälften av landets högskolestudenter studerar på en ort med bostadsbrist för studenter.

En fungerande bostadsmarknad är många gånger en förutsättning för att människor ska kunna ta ett arbete eller börja studera och utgör därmed en del av en fungerande arbets- och utbildningslinje. Vi har hört företrädare för regeringen uttala att ansvaret för att finna en bostad helt och hållet ligger hos den enskilde. Vi däremot anser att också samhället har ett ansvar för att människor ska kunna få en bostad och behovet av en regering som ser och är beredd att ta detta samhällsansvar ökar.

Mot denna bakgrund är min fråga vad statsrådet vill göra för att realisera ett bostadsbyggande som svarar mot befolkningstillväxten och behoven av nya bostäder.