Bostadsbrist bland unga

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 19 augusti 2022

Interpellation: Bostadsbrist bland unga

Interpellation 2008/09:156 av Yazdanfar, Maryam (s)

den 26 november

Interpellation

2008/09:156 Bostadsbrist bland unga

av Maryam Yazdanfar (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Enligt SCB kommer över en miljon unga att flytta hemifrån under de närmaste tio åren. Det motsvarar ca 12 procent av befolkningen. De flesta av dem kommer att bosätta sig i storstäderna och i Stockholmsregionen för att studera eller för att få ett jobb. De kommer att mötas av en bostadsmarknad som kommer att kunna erbjuda ett fåtal bostäder och de kommer att få konkurrera om det fåtalet bostäder med 20 000–30 000 andra som årligen flyttar till Stockholm.

Möjligheterna att få en egen bostad är redan i dag starkt begränsade för unga eftersom det råder en stor bostadsbrist i Stockholmsregionen. Orsaken är en för låg nyproduktion som beror på att regeringen tog bort investeringsbidraget. Stockholmsregionen har gått från ett relativt högt bostadsbyggande 2006 till en nyproduktion på en rekordlåg nivå. Under det första halvåret 2008 påbörjades endast 1 700 hyreslägenheter i hela landet. Det här är ett kvitto på att regeringens bostadspolitik helt har havererat.

Sedan den 1 juli 2007 då regeringen införde statligt bidrag till kommuner som ställer ut kommunala hyresgarantier har endast tolv kommuner beviljats bidrag för 93 personer. Detta måste ses som ett stort misslyckande för regeringens politik.

Mina frågor till statsrådet Mats Odell är:

Vilka åtgärder avser han och regeringen att vidta för att öka byggandet av bostäder?

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att fler studentbostäder byggs på universitets- och högskoleorter med stor bostadsbrist?