Bostäder för samhällsutveckling

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 4 december 2012

Interpellation: Bostäder för samhällsutveckling

Interpellation 2012/13:148 av Bergstedt, Hannah (S)

den 23 november

Interpellation

2012/13:148 Bostäder för samhällsutveckling

av Hannah Bergstedt (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Bostadsbristen är ett ökande problem i hela landet. För bara några år sedan uppgav hälften av Norrbottens 14 kommuner att de hade bostadsbrist, i dag uppger 12 av 14 att de saknar bostäder. En särskild problematik finns i kommuner som Gällivare och Kiruna där stora delar av bostadsbeståndet behöver rivas till följd av gruvans utveckling och expansion. Pajala med sin gruvetablering, liksom Luleå och Piteå i egenskap av studentstäder, har sina utmaningar men också Boden, som tar emot asylsökande och har försvaret med kontraktsanställda soldater, behöver ökat bostadsbyggande. Problem med brist på bostäder, hyresbostäder och egenbostäder, är ett problem för dem som är i behov av bostad men också ett samhällsproblem, dels för att det minskar rörligheten på arbetsmarknaden, dels för att de kommuner som ska stå för samhällsservicen men på grund av brister på bostäder riskerar att gå miste om viktiga skatteintäkter.

Vad vill statsrådet och regeringen göra för att bryta den negativa utveckling som brist på bostäder innebär för Norrbotten?