Bortförda barn som utsätts för hedersbrott

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 30 januari 2020

Interpellation: Bortförda barn som utsätts för hedersbrott

Interpellation 2019/20:212 av Angelica Lundberg (SD)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2019/20:212 Bortförda barn som utsätts för hedersbrott

av Angelica Lundberg (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den 11 december publicerade Dagens Nyheter en granskning som tidningen gjort gällande barn som saknas i den svenska skolan under hösten och som man misstänker har förts utomlands. Enligt granskningen saknas minst 146 barn, och i 23 fall finns konkreta misstankar om hedersbrott, till exempel tvångsäktenskap och könsstympning. Granskningen följer samma spår som tidigare granskningar, där till exempel 5 elever saknades från Växjö Islamiska Skola och 30 elever, alltså mer än en hel skolklass, saknades i Göteborg hösten 2018.

Så många som 42 barn saknades bara i Linköping efter det senaste sommarlovet, och trenden är allt annat än positiv. Många kommuner kan inte ens svara på hur många barn som saknas eller på frågan om orsakerna till att de försvunnit. Storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö, där man kan anta att problemen är omfattande, har inte kunnat redovisa några siffror. Endast 126 kommuner svarade på DN:s enkät, och mörkertalet är självklart stort. Dessutom finns en osäkerhet hos kommunerna samt en brist på handlingsplaner för hur man ska agera i de fall barn förts utomlands.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vad avser ministern att göra för att inte fler barn ska bli bortförda utomlands och bli utsatta för hedersbrott, till exempel barnäktenskap och könsstympning?