Borgerlig utnämningspolitik - före och efter valet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 30 oktober

Interpellation

2006/07:37 Borgerlig utnämningspolitik @ före och efter valet

av Peter Hultqvist (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Före valet gjorde Kristdemokraterna vid ett flertal tillfällen och på olika sätt ett stort nummer av hur illa det, enligt deras uppfattning, var ställt med den svenska utnämningspolitiken. Som exempel på detta kan nämnas:

Vid ett regeringsskifte efter valet 2006 anser jag att det är ohållbart att alla de socialdemokrater som tillsatts utifrån sina partipolitiska meriter får behålla sina chefs- och styrelseuppdrag. En borgerlig regering måste göra rent hus. Det går förstås inte att behålla chefer och styrelseledamöter som arbetar för att genomdriva en socialdemokratisk politik som går på tvärs mot den politik som väljarna röstat fram. (Göran Hägglund, DN debatt den 29 januari 2005)

För det första har vi fått en stat där partibok i praktiken är nödvändig för den som vill göra karriär till de högre tjänsterna i statsförvaltningen. Vissa delar av statsförvaltningen har förvandlats till socialdemokratiska reservat. Slutsatsen kan bara bli en: genom sin utnämningspolitik bryter den socialdemokratiska regeringen mot regeringsformens föreskrift om att det vid tillsättning av högre statliga tjänster endast ska fästas vikt vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. (Stefan Attefall, alliansens granskningsgrupp den 15 mars 2006)

Så uttalade sig Kristdemokraternas partiledare och gruppledare i riksdagen före valet. Det får alltså med visst fog anses vara en officiell partilinje. Dessa uttalanden och många andra liknande uppfattades av många som oblyga försök att skrämma myndighetschefer inför ett eventuellt regeringsskifte.

När ett sådant var ett faktum är det självklart många som undrar hur det blir med löftena om att göra rent hus. Ett av de områden som i budgetpropositionen av regeringen utpekas som prioriterat att reformera är utnämningspolitiken. I budgetskrivningarna är det dock betydligt mer försiktiga tongångar än före valet, nämligen:

Utnämningspolitiken skall reformeras och detta med utgångspunkt i regeringsformens stadgande att vid statliga utnämningar endast fästa avseende vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet.

Dock sägs det i budgetpropositionen inget uttalat om hur regeringen avser att göra med redan utnämnda chefer, som enligt Göran Hägglund och Stefan Attefall tillsatts utifrån partipolitiska meriter och som utgör delar av ett socialdemokratiskt reservat. Göran Hägglunds löfte om att göra rent hus återfinns helt enkelt inte i budgetpropositionen.

Mot bakgrund av den ovan beskrivna synen på myndighetschefer före valet finns det all anledning att ställa följande frågor till statsrådet Odell:

Kommer statsrådet att i enlighet med tidigare uttalanden vidta några omedelbara åtgärder?

Om ja, vilka myndighetschefer gäller det i så fall?