Bonusprogram

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 15 januari 2009

Interpellation: Bonusprogram

Interpellation 2008/09:123 av Astudillo, Luciano (s)

den 14 november

Interpellation

2008/09:123 Bonusprogram

av Luciano Astudillo (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Utvecklingen på världens finansmarknader – och i synnerhet den senaste tidens utveckling i banken Carnegie – visar med önskvärd tydlighet att det inte föreligger något entydigt positivt samband mellan de bonusar som utbetalas till ledningsgrupper och de resultat verksamheterna uppvisar. I fallet Carnegie förefaller det snarare som att sambandet varit negativt – de höga bonusarna har lett till ett ökat risktagande och att ledningen tagit ett mindre ansvar för aktieägarnas intressen och samhällets utveckling.

Trots dessa flagranta exempel på girighetens avigsidor har näringsministern uppgett att staten bör inrätta nya bonusprogram för statliga verkställande direktörer. Därmed skulle offentliga tillgångar kunna utsättas för större risker än nödvändigt – samtidigt som det kan späda på orättvisan och bidra till ett sämre samhällsklimat.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till näringsministern:

Avser näringsministern att ta initiativ till att inrätta bonusprogram för verkställande direktörer i statliga bolag?