Bombningar i Irak

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 5 juni 2006

Interpellation: Bombningar i Irak

Interpellation 2005/06:359 av Osman Sherifay, Mariam (s)

den 21 april

Interpellation 2005/06:359 av Mariam Osman Sherifay (s) till utrikesminister Carin Jämtin (s)

Bombningar i Irak

Alltsedan ockupationen av Irak påbörjades har det pågått en terror mot landets civilbefolkning. Människor tvingas bort från sina hem och lever som flyktingar i sina egna städer. Deras hem bombas och utsätts för raketbeskjutning, soldater terroriserar befolkningen.

Ockupationsmaktens soldater genomför ständiga räder mot människors hem. Prickskyttar hindrar människor att ta hand om skadade och döda. Landets infrastruktur har skadats gång på gång. Läkare och sjukvårdare har svårt att nå de belägrade städerna för att komma befolkningen till undsättning. Då ambulanser har förstörts genom bombningar har sjukvårdspersonalen tvingats att använda åsnekärror i stället.

Det pågår en massförstörelse av irakiska städer och samhällen: Falluja, Rawa, Samaraa, Haditha, Tal Afar och många andra platser har bombats systematiskt av USA. Ett konkret exempel på denna terror är staden Falluja. Staden angreps i november 2004. En gång var det en stad med 350 000 invånare. Nu har 70 % av staden förstörts. Antalet döda uppskattas till 3 000@6 000 personer. Förbjudna bomber som splitterbomber och giftgaser har använts. Tre av fem sjukhus i staden är borta.

Jag menar att detta angreppskrig har skett i strid med folkrätten och utan säkerhetsrådets stöd. USA:s unilaterala agerande och försvarsdoktriner utmanar all internationell rätt.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga utrikesministern följande:

1.   Vad är den svenska regeringens ställning i sakfrågan och vilka ageranden har utrikesministern hitintills vidtagit?

2.   Är utrikesministern öppen för att den svenska regeringen kan gå ut och fördöma den kollektiva bestraffningen som USA nu tillämpar i Irak?

3.   Om den svenska regeringen inte vill fördöma agerandet, är utrikesministern då beredd att kräva att FN tar sitt ansvar på ett konkret sätt för Iraks civilbefolkning?