Boende trots betalningsanmärkning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 december 2009

Interpellation: Boende trots betalningsanmärkning

Interpellation 2009/10:109 av Frid, Egon (v)

den 12 november

Interpellation

2009/10:109 Boende trots betalningsanmärkning

av Egon Frid (v)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Rätten till boende är bland annat fastlagd i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 25.1. Trots det är det många i Sverige i dag som är bostadslösa. En orsak till hemlöshet är man har fått en betalningsanmärkning, vilket nyligen uppmärksammats i SVT:s program Uppdrag granskning. Även barn drabbas hårt när en familj inte har ett permanent boende. Utan ett permanent boende kan man inte heller få hjälp med skuldsanering.

I dag är det svårt, för att inte säga omöjligt, att teckna ett hyreskontrakt om man har en betalningsanmärkning – detta även om betalningsanmärkningen inte är hänförlig till en hyresskuld som den sökande har till bostadsbolaget.

För oss i Vänsterpartiet är bostaden en social rättighet. Med det menar vi att alla människor ska ges likvärdiga möjligheter att leva i goda bostäder i bra miljöer till rimliga kostnader. Vid sidan av utbildning, arbete, vård och omsorg utgör bostaden grunden för människors möjligheter att förverkliga sina livsprojekt. Att vara utan bostad är att vara berövad rätten till ett fullgott liv.

Vänsterpartiet anser därför att allmännyttiga bostadsföretag inte ska kunna neka människor ett hyreskontrakt på grund av betalningsanmärkningar som inte är kopplade till en hyresskuld som den sökande har till företaget.

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till statsrådet:

Är ministern beredd att medverka till en lagändring som omöjliggör för allmännyttiga bostadsföretag att neka människor hyreskontrakt på grund av betalningsanmärkningar som inte är hänförliga till en hyresskuld som den sökande har till företaget?

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att öka möjligheterna för människor med skulder att kunna få ett permanent boende?