Bluffakturor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 26 juli 2022

Interpellation: Bluffakturor

Interpellation 2011/12:187 av Örnfjäder, Krister (S)

den 4 januari

Interpellation

2011/12:187 Bluffakturor

av Krister Örnfjäder (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Jag har vid upprepade tillfällen i riksdagen tagit upp problemet med bluffakturor. Vid dessa tillfällen har jag av justitieministern fått besked om att åtgärder vidtagits för att lösa problemen.

I dagarna har det presenterats en rapport som visar att problemet med bluffakturor trots ministerns försäkringar inte minskar utan i stället ökar på ett högst oroande sätt.

År 2006, när den borgerliga alliansregeringen tillträdde, var antalet anmälda bluffakturor 3 220 stycken enligt Brå. År 2011, januari till november, 14 924 stycken – en ökning med närmare 500 procent.

Jag vill därför fråga justitieministern ännu en gång när hon räknar med att återkomma med förslag på åtgärder som stoppar denna kriminella verksamhet.