Biogas

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 13 maj 2008

Interpellation: Biogas

Interpellation 2007/08:557 av Gabelic, Aleksander (s)

den 3 april

Interpellation

2007/08:557 Biogas

av Aleksander Gabelic (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Biogas är det miljövänligaste drivmedlet som finns tillgängligt i dag. Biogas framställs lokalt genom rötning av matavfall, gödsel och slam vid vattenreningsverk. Eftersom biogas kan produceras lokalt i hela landet är det självklart möjligt att få tankställen i hela Sverige inom en överskådlig framtid.

Att minska utsläppen från transportsektorn är en av Sveriges svåraste och viktigaste klimatutmaningar. Sverige är ett glesbefolkat och bilberoende land. Därmed måste omställningen till mer miljövänliga bilar och förnybara drivmedel stå i fokus. Bensinbolagen tvingades via lagstiftning att ta sig an uppgiften att investera i minst ett förnybart drivmedel. Dessvärre blev resultatet inte teknikneutralt när investeringskostnaderna för miljövänliga drivmedel är så olika beroende på om de är flytande eller gasformiga. Valet för bensinbolagen blev den billigare pumpen för flytande etanol, E 85, som det nu finns över 1 000 stycken av i landet.

För att kompensera denna utveckling i någon mån och bidra till att få en bättre infrastruktur för fordonsgas i landet infördes ett särskilt bidrag på 150 miljoner kronor.

Naturvårdsverket har till uppgift att fördela bidraget. Enligt myndigheten har hittills 61 tankställen för biogas beviljats bidrag på sammanlagt 59 miljoner kronor. Pengarna har gått till tankställen i 16 län och 48 kommuner – från Ystad i söder till Luleå i norr. I dag finns totalt 86 publika gastankställen i Sverige och planer från gasbranschen på en fördubbling inom några år. Ungefär 86 miljoner kronor finns nu kvar att fördela av bidraget från Naturvårdsverket.

Villkoren och tidsramarna från Miljödepartementet för bidraget har dessvärre varit problematiska och oklara. Vid årsskiftet hotar bidraget åter att försvinna. I Klimatberedningens handlingsplan finns bland annat följande förslag formulerade: ”särskilda stöd till utvecklingen av biogasdrift” och ”fortsatta investeringsstöd och en utveckling av klimatinvesteringsbidragen för särskilt utvalda åtgärder där andra styrmedel är svaga”. I min mening är det oskäligt att vänta på att klimatpropositionen presenteras för att få besked om de 86 miljoner kronor som finns kvar av investeringsbidraget till gastankställen kommer att finnas kvar även efter årsskiftet.

Det är mycket olyckligt när intressenter som är villiga att bygga gastankställen ständigt tvingas vänta på nya besked med förändringar av förutsättningar och tidsramar. Lagens effekter för utbyggnaden av E 85 är permanenta. Därmed bör också större engagemang finnas för att ge kontinuitet och större uppbackning för byggandet av det miljövänligaste drivmedlet i Sverige.

Med anledning av detta vill jag fråga miljöministern följande:

Kommer ministern att kunna lämna besked om de 86 miljoner kronor som återstår av det riktade investeringsbidraget till gastankställen innan klimatpropositionen presenteras?

Tänker ministern vidta några ytterligare åtgärder för att stärka biogasens ställning som ett självklart alternativ till andra drivmedel i Sverige?