Bilprovningen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 juni 2010

Interpellation: Bilprovningen

Interpellation 2009/10:403 av Björck, Patrik (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:403 Bilprovningen

av Patrik Björck (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Bilprovningen ska konkurrensutsättas från och med den 1 juli. Alla utredningar och erfarenheter från andra länder visar att detta experiment kan bli både dyrbart och ineffektivt.

Risken att glesbygden drabbas är också stor. Privatiseringen av Bilprovningen kommer att leda till ökade kostnader för bilägarna och också i värsta fall sämre säkerhet på våra vägar.

Dessutom visar erfarenheterna att rättssäkerheten kan komma att rubbas.

Vad kommer statsrådet att ta för initiativ för att de befarade försämringarna för bilägarna inte ska uppstå?

Vilka initiativ ämnar statsrådet ta för att hålla glesbygden skadeslös?

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att trafik- och rättssäkerheten inte ska försämras?