Bilprovning i glesbygd

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 januari 2010

Interpellation: Bilprovning i glesbygd

Interpellation 2009/10:175 av Hultqvist, Peter (s)

den 17 december

Interpellation

2009/10:175 Bilprovning i glesbygd

av Peter Hultqvist (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

I bland annat Konkurrensverkets yttrande över proposition 2009/10:54 pekar man på risken för rejäla prishöjningar i glesbygd som en konsekvens av en omregleringen av bilbesiktningen. Färre serviceställen och ett högre pris kan bli resultatet för bilägarna utanför tätorterna.

Från regionalpolitisk synpunkt är detta mycket negativt. Att det som i grunden är ett samhälleligt ansvar på ännu ett område centraliseras påskyndar en process av utarmning utanför tätorterna. Förutsättningarna för boende och arbete försämras.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att inte den så kallade omregleringen av bilprovningen ska leda till högre pris och färre servicestationer utanför tätorterna?