Betalningsmoral i offentlig verksamhet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 mars 2006

Interpellation: Betalningsmoral i offentlig verksamhet

Interpellation 2005/06:270 av Nordmark, Gunnar (fp)

den 22 februari

Interpellation 2005/06:270 av Gunnar Nordmark (fp) till statsrådet Sven-Erik Österberg (s)

Betalningsmoral i offentlig verksamhet

Enligt Maktrabatten, en rapport från Företagarna, brister banker, andra storföretag, däribland flera statligt kontrollerade, myndigheter, landsting och kommuner i att betala småföretag deras fordringar i tid. I flera fall har det gått så långt att det lett till att ärendet överlämnats till kronofogden. 60 % av de i rapporten tillfrågade företagen uppger att de varit tvungna att betala moms för en faktura de ej fått betalt för. Bland bolag med dominerande statligt ägande eller myndigheter märks i detta mindre smickrande sammanhang till exempel Telia, Chalmers tekniska högskola, Apoteket, Samhall, Assi Domän, Svensk Bilprovning, SAS och Vattenfall. Hur många kommunala förvaltningar och bolag som är berörda är svårare att belysa. Dock torde deras antal inte vara helt ringa.

För småföretag som drabbas av denna bristande betalningsmoral kan det bli svåra konsekvenser. Ofta är likviditeten helt avgörande för att kunna driva bolaget. Enskilda företagare kan tvingas använda sin privatekonomi eller att avvakta med att ta ut lön för att lösa det egna företagets likviditet. Rapporten pekar också på att många små företagare inte går vidare till inkasso eller kronofogde av rädsla för att stöta sig med en stor kund.

Det är självfallet orimligt att större aktörer på en marknad utnyttjar sin ställning för att på ett orättfärdigt sätt förlänga sina krediter. Det är viktigt att offentligt ägda eller offentligt styrda aktörer även på detta område föregår med gott exempel och genom sitt agerande inte undergräver förutsättningarna för ett framgångsrikt småföretagande.

Det finns en bred samsyn om att goda villkor för livskraftiga småföretag skapar en arbetsmarknad som ger fler jobb och ökade förutsättningar för att småföretag ska kunna växa och spela en viktig roll såväl i Sverige som på en globaliserad marknad.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet vilka åtgärder han avser att vidta för att offentliga verksamheter ska visa en bättre betalningsmoral, och vilka åtgärder han i övrigt avser att vidta för att små företag ska ges bättre förutsättningar att möta de problem som beskrivs ovan.