Till innehåll på sidan

Besked om restaurangmomsen

Interpellationsdebatt 23 juni 2015

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 8 Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fru talman! Erik Andersson har frågat mig om jag, trots tidigare negativa uttalanden, kan lugna oroliga restaurangägare och ge besked om att ingen restaurangmoms kommer att höjas.

Det pågår inget arbete inom Regeringskansliet med att höja momsen på restaurang- och cateringtjänster.


Anf. 9 Erik Andersson (M)

Fru talman! Det är glädjande att finansministern har besvarat interpellationen i tid.

Jag är orolig över hur regeringen kommer att agera i fråga om restaurangmomsen. Oron gäller förstås främst alla tusentals medarbetare som arbetar i branschen. Som företagare är det viktigt att veta de långsiktiga spelreglerna, om man ska våga satsa på sin verksamhet, nyanställa och utveckla och etablera nya restauranger.

Mot bakgrund av att regeringen har svikit vallöfte efter vallöfte, såsom höjd bensinskatt och ROT och RUT, är det en berättigad fråga om regeringen kommer att hålla vallöftet att återställa momsen till 25 procent.

Statsministern och finansministern ska ha hävdat i valrörelsen att det är en dyr och ineffektiv reform och att pengarna kan användas på ett bättre sätt.

Det är klart att jag blir orolig mot bakgrund av bensinskatten och RUT och ROT.

I likhet med RUT- och ROT-reformerna har den sänkta restaurangmomsen inneburit minskat fusk. Skatteverket har i en rapport visat att fusket har minskat med 700 miljoner kronor sedan reformen infördes. Utrymmet för både avsiktlig och oavsiktlig felredovisning av moms har minskat.

Före reformen beskattades mat som serverades i restaurangen med 25 procent medan hämtmat beskattades med 12 procent. Restaurang- och cateringföretagen redovisade då 33 procent av sin totala omsättning med 12 procents moms. Undersökningen visar dock att de i stället borde ha redovisat endast 26 procent av omsättningen. Därmed uppskattas att ca 7 procent av företagens omsättning har redovisats med för låg moms, vilket i sin tur tyder på ett skatteundandragande på 700 miljoner kronor före reformen.

Rapporten visar också att 59 procent av företagen anser att momssänkningen har en viss effekt på skattefusket.

Konjunkturinstitutet bedömer att priserna på restaurangtjänster har blivit 4 procent lägre till följd av den sänkta restaurangmomsen. Den ökade efterfrågan på restaurangtjänster har samtidigt ökat. Sysselsättningen i branschen uppskattas ha ökat med 4 000 jobb.

Mot bakgrund av tidigare brutna vallöften vore det angeläget om finansministern kan lugna oroliga restaurangägare och ge beskedet att restaurangmomsen inte kommer att höjas.


Anf. 10 Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fru talman! Jag har tidigare debatterat vallöften med andra moderata riksdagsledamöter och av Jan Ericson fått en tydlig definition av vad som är vallöftesbrott. Enligt Jan Ericsons definition av vallöftesbrott har regeringen inte brutit mot några vallöften - möjligen med undantag för att vi ännu inte har höjt restaurangmomsen.

Jag vet inte om Erik Andersson har en annan definition av vallöftesbrott än den Jan Ericson har.

Enligt Jan Ericsons definition av vallöftesbrott har dock Moderaterna brutit en rad vallöften såväl under förra mandatperioden som i de förslag man nu lägger fram i riksdagen.

Erik Andersson bör nog vara lite försiktig med att tillskriva enbart momssänkningen det minskade skattefelet inom restaurangbranschen. Samtidigt som momssänkningen kom fick Skatteverket ökad möjlighet att kontrollera restauranger via personalliggare och certifierade kassaregister, och det kan givetvis vara en viktig förklaring till ett minskat skattefel inom restaurangbranschen.

Om Erik Andersson menar att sänkt restaurangmoms var en viktig faktor för att minska skattefel och skatteundandragande, finns det fler skatter som Erik Andersson vill sänka i syfte att minska skatteundandragandet?


Anf. 11 Erik Andersson (M)

Fru talman! Jag förstår att finansministerns strategi är att attack är bästa försvar. Det är mycket märkligt att finansministern alltid ska fråga mig och dessutom drar in ledamoten Jan Ericson i debatten när han inte ens är här.

Den socialdemokratiska regeringen har aviserat höjda skatter på bensin och diesel, en halvering av RUT och en försämring av ROT. Det var sådant som Socialdemokraterna sa i valrörelsen att de inte skulle röra. Därför anser jag att de har svikit sina vallöften.

Fru finansminister! Jag har inte hittat på denna undersökning. På Skatteverkets hemsida kan man läsa att sänkningen av restaurangmomsen har lett till att skattefusket har minskat. Givetvis har personalliggare och kassaregister också bidragit, men Skatteverket hänvisar till momssänkningen.

Regeringens politik verkar vara att försöka höja så många skatter som möjligt för att öka bidragen så mycket som möjligt. Vi vet alla att det kommer att resultera i fler arbetslösa och färre sysselsatta. Fler kommer att gå på bidrag. Flera expertmyndigheter har talat om för regeringen att så kommer att bli fallet.

Jag tycker inte att fru finansministern ska fråga mig vilka skatter jag vill sänka. Jag ägnar mig åt ren konsumentupplysning och visar som opposition att det regeringen gör är skadligt för landet.


Anf. 12 Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fru talman! Det är intressant att Erik Andersson tycker att det är en attack när jag frågar vilka skatter han vill sänka med tanke på att jag har stått här dagarna i ända och debatterat med olika moderater som har talat sig varma för skattesänkningar. Men nu var det plötsligt en attack.

Vad gäller Jan Ericsons definition av vallöftesbrott trodde jag att Moderaterna var sampratade och att det en ledamot säger är vallöftesbrott eller inte gäller för er alla. Men det kanske finns lika många varianter av vad som är vallöftesbrott som det finns moderata riksdagsledamöter. Vad vet jag?

Jag har svarat på frågan som Erik Andersson har ställt i interpellationen. Det pågår inget arbete inom Regeringskansliet med att höja momsen på restaurang- och cateringtjänster.


Anf. 13 Erik Andersson (M)

Fru talman! Jag tycker nästan att finansministern går över gränsen när hon pratar om hur de interna förhållandena är inom partigruppen i Moderaterna.

Jag var inte med när Jan Ericson uttalade sig. Det kan möjligen vara så att han menade att det just nu är alliansbudgeten som styr och att regeringen därför lyckligtvis inte har kunnat bryta några vallöften. Däremot har regeringen aviserat att man tänker bryta en himla massa vallöften.

Man kan undra om Miljöpartiet och Socialdemokraterna i regeringen är överens om restaurangmomsfrågan. Vad jag förstår ville Miljöpartiet ha kvar den sänkta restaurangmomsen, och man kan undra vad de fick i stället. Det är en väldigt intressant fråga som jag gärna vill ha svar på, om det går.

I övrigt tycker jag att det är bra att finansministern säger att det inte pågår något arbete. Jag hoppas verkligen att det inte kommer att pågå något arbete längre fram när det gäller restaurangmomsfrågan, så att alla krögare runt om i landet kan känna sig trygga med vad som gäller fortsättningsvis.

Jag hoppas att finansministern kan säga att det inte kommer att införas någon höjning under denna mandatperiod.


Anf. 14 Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fru talman! Jag önskar att Erik Andersson hade varit i den här kammaren i går eftermiddag när jag hade en interpellationsdebatt med hans partikollega Fredrik Schulte. Fredrik Schulte tillbringade nämligen hela eftermiddagen med att på olika sätt fantisera om interna förhållanden inom regeringen och Socialdemokraterna.

När det gäller att fundera på vad som händer i andra partier passerade Fredrik Schulte den gränsen många gånger i går. Om Erik Andersson tycker att det är en gräns som inte bör passeras kanske han borde börja med att tala med sin partivän.

Jan Ericsons definition av vallöftesbrott är om det står i valmanifestet eller inte. Det var så han försvarade varför Moderaterna höjde bensinskatten efter valet 2006. Det var inget vallöftesbrott, för det stod inte i valmanifestet att man inte skulle höja bensinskatten.

Överläggningen var härmed avslutad.

Interpellation 2014/15:697 Besked om restaurangmomsen

av Erik Andersson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Vi kan med glädje konstatera att den låga restaurangmomsen ligger kvar, än så länge. Men med tanke på de redan många svikna vallöftena från regeringen vågar nu inte restaurangägarna lita på regeringen i den här frågan.

Både Stefan Löfven och Magdalena Andersson hävdade gång på gång i valrörelsen att det var en dyr och ineffektiv reform. Finansministern har även sagt efter presentationen av vårpropositionen att hon tycker att de pengarna kan användas på bättre sätt.

Det här gör krögarna oroliga, och flera restaurangägare vittnar om att det är svårt att kalkylera och budgetera inför framtiden. På grund av de negativa uttalandena från bland annat finansministern börjar nu flera krögare ta höjd för en eventuell höjning inför framtiden, vilket innebär att man väljer att inte ta risken att anställa en person till.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Kan finansministern, trots sina tidigare negativa uttalanden, lugna oroliga restaurangägare och ge beskedet att ingen restaurangmoms kommer att höjas?