Beskattningen av pensionärer i Sverige och andra länder

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 5 mars 2010

Interpellation: Beskattningen av pensionärer i Sverige och andra länder

Interpellation 2009/10:201 av Olsson, Hans (s)

den 28 januari

Interpellation

2009/10:201 Beskattningen av pensionärer i Sverige och andra länder

av Hans Olsson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Statsrådet samt andra borgerliga regeringsföreträdare och riksdagsledamöter har påstått att pensionärsorganisationerna far med osanning om pensionärsskatten. Statsrådet med flera har gett intryck av att pensionärer även i andra länder skulle vara högre beskattade än löntagare.

Pensionärernas Riksförbund (PRO) har publicerat en rapport vari en forskningsassistent vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet granskat beskattningen i ett internationellt perspektiv. Den visar att pensionärerna i Sverige är högre beskattade än pensionärerna i övriga länder som undersökts. Dessa 18 länder utgörs av de gamla EU-15-staterna samt Norge, Australien och USA.

PRO har beräknat att den av statsrådet införda skatteorättvisan har följande effekt. En person som gick i pension 2006 fick ut nästan 65 procent av sin nettolön i nettopension. Om olyckan skulle vara framme och statsrådet sitta kvar 2012 så får pensionären inte ut mer än strax över halva nettolönen, 52 procent – detta något orealistiskt förutsatt att statsrådet då inte genomför nya förslag som ytterligare ökar skatteskillnaden. Höstens val är ju ett vägval om vi ska fortsätta att öka klyftorna, som statsrådet vill, eller slå in på en väg att i stället minska dem, som vi inom den rödgröna oppositionen vill.

Mina frågor till finansministern är:

1. På vilket urval av stater samt på vilka övriga fakta och omständigheter grundar sig finansministerns utsagor att även andra stater än Sverige har en högre beskattning av pensionärer än av löntagare?

2. Har finansministern i samband med Ekofinmötena eller i andra internationella sammanhang tagit upp Sveriges högre beskattning av pensionärerna som ett efterföljansvärt exempel på svensk, borgerlig skattepolitik?