Beredningen av proposition om annonstid i radio och tv

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 13 december 2011

Interpellation: Beredningen av proposition om annonstid i radio och tv

Interpellation 2011/12:160 av Österberg, Sven-Erik (S)

den 2 december

Interpellation

2011/12:160 Beredningen av proposition om annonstid i radio och tv

av Sven-Erik Österberg (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

I tidningen Resumé fanns den 7 juni 2007 en artikel om juridiska personer som lämnar bidrag till Moderaterna. I samband med att Moderaternas dåvarande partisekreterare Per Schlingmann i artikeln bekräftade att Moderaterna tagit mot bidrag från Stiftelsen Fria Media intervjuades även Jan Marhed, som i tidningen beskrivs som stiftelsens överhuvud. Han sade bland annat följande:

”Ställer ni krav på partierna?

– Ja. Det ska vara till särskilda projekt och redovisas för oss.

Som till exempel?

– Bland annat när tokigheterna kring sändningstillstånden för kommersiell radio uppmärksammades. Man får ju bara sända åtta minuter reklam per klocktimme. Lagstiftningen är inte modern.”

Drygt tre månader senare, den 13 september 2007, lade regeringen i proposition 2007/08:4 Annonstid i radio och TV fram förslag om att utöka tiden för annonser i radio och tv från åtta till tolv minuter per klocktimme.

Mina frågor till kulturministern är:

Kände ministern till kravet från Stiftelsen Fria Media på motprestation för det bidrag till Moderaterna som stiftelsen lämnat innan propositionen avlämnades?

I så fall, vilken roll spelade kravet i beredningen av proposition 2007/08:4 Annonstid i radio och TV?