Bemanningsanställdas arbetsmiljö

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 13 juli 2022

Interpellation: Bemanningsanställdas arbetsmiljö

Interpellation 2013/14:145 av Stenberg, Maria (S)

den 20 november

Interpellation

2013/14:145 Bemanningsanställdas arbetsmiljö

av Maria Stenberg (S)

till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

Det systematiska arbetsmiljöarbetet som sker på arbetsplatserna är en mycket viktig del i att försäkra sig om ett långt arbetsliv. Mycket av den politiska debatten handlar i dag om att vi behöver arbeta längre, men även att vi behöver arbeta fler timmar. Antalet anställda inom bemanningsbranschen ökar och där arbetar många unga människor. I en rapport från Arbetsmiljöverket uppmärksammas att antalet sjuktillfällen på grund av arbetsolyckor är högre för anställda i bemanningsbranschen än för anställda i övrigt. Den introduktionen i arbetslivet för unga vuxna är allt annat än tillfredställande.

Jag har följande fråga till arbetsmarknadsministern:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att anställda inom bemanningsbranschen inte i högre utsträckning än andra anställda ska drabbas av olyckor och skador på arbetet?