Behovet av vatten i Palestina

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 12 juli 2022

Interpellation: Behovet av vatten i Palestina

Interpellation 2013/14:163 av Green, Monica (S)

den 22 november

Interpellation

2013/14:163 Behovet av vatten i Palestina

av Monica Green (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Israel ockuperar stora delar av Palestina, dels genom muren som skär igenom palestinska byar långt in på palestinsk mark, dels genom alla bosättare, det vill säga de tusentals israeler som bygger bostäder på palestinsk mark enligt överenskommelsen från 1967.

Den ockuperande staten har ansvar enligt den internationella humanitära rätten, det vill säga det ramverk av lagar som gäller vid konflikter som placerar stora ansvarsområden och skyldigheter på ockupationsmakten.

En av de viktigaste skyldigheterna som ockupationsmakten har är att ta hand om de behov som civilbefolkningen har. Det innebär att Israel är ansvarigt för bland annat palestiniernas tillgång till vatten. Vattnet påverkar hälsan, miljön och ekonomin, den är kopplad till allt som är levande.

Ändå har många palestinier och beduiner inte tillgång till rent vatten. Det har till och med gått så långt att ockuperande israeliska bosättare tar dricksvatten från lokalbefolkningen för att bevattna sina gräsmattor.

Det kan till och med vara så att Israel tar vatten från palestinierna för att få dem att flytta från sin egen mark.

Vattensituationen är så ohållbar att många palestinier antingen redan har tvingats eller riskerar att tvingas bort från sin mark. Tvångsförflyttningar är olagliga enligt internationell humanitär rätt. Det är något som kan klassas som krigsbrott. Därför har omvärlden också en skyldighet att stoppa detta. Det behövs politiskt stöd från det internationella samfundet, från EU och Sverige som ger Palestina förutsättningar att kräva sin rätt till sitt land och till vatten.

Jag har följande frågor:

Vad avser utrikesministern att göra för att palestinierna ska få tillgång till dricksvatten?

Vad avser utrikesministern att göra för att Palestina ska bli ett fritt land?