Behovet av fler småhus

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 maj 2022

Interpellation: Behovet av fler småhus

Interpellation 2021/22:485 av Mikael Eskilandersson (SD)

Interpellation 2021/22:485 Behovet av fler småhus

av Mikael Eskilandersson (SD)

till Statsrådet Johan Danielsson (S)

 

Nya siffror visar, återigen, att svenskar helst vill bo i småhus. Samtidigt möjliggör regeringen inte planering för mer småhus.

Demoskops undersökningar visar att i regel vill 60 procent av de tillfrågade bo i villa. Nya siffror som Novus tagit fram på uppdrag av Hyresgästföreningen visar att de flesta vill bo i småhus med egen tomt och att småhusägare är mest nöjda jämfört med boende i andra upplåtelseformer. Detta samtidigt som Hyresgästföreningen vill tona ned resultatet. Undersökningen visar att på frågan om vilka faktorer som är viktigast i valet av boende så överväger att boendekostnaderna ska vara rimliga, på andra plats finns önskemålet att bo i villa med tomt, på tredje plats att bo i ett tryggt bostadsområde och på fjärde plats närhet till natur. På frågan om hur nöjda de tillfrågade är med sitt boende är gruppen småhusägare mest nöjda: åtta av tio småhusägare anger någon av de högsta kategorierna när de bedömer sitt boende på en sexgradig skala. I gruppen hyresgäster är andelen missnöjda störst.

Det är viktigt för alla att ha ett bra boende som är trivsamt och att få möjlighet att välja boendeform. Ändå gör regeringen i princip ingenting för att det i högre grad ska mätas hur behovet och efterfrågan ser ut och för att stadsplaneringen ska utgå från detta. Fler småhus bör planeras in eftersom efterfrågan är stor. Samtidigt behöver strandskydd och riksintressen ses över så att de inte i onödan förhindrar byggande av småhus.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Johan Danielsson:

 

Hur avser statsrådet att agera för att möta de återkommande och nu nya siffrorna som understryker behovet av fler småhus?