Behovet av fler platser för yrkeshögskoleutbildningar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 11 april 2014

Interpellation: Behovet av fler platser för yrkeshögskoleutbildningar

Interpellation 2013/14:346 av Pertoft, Mats (MP)

den 12 mars

Interpellation

2013/14:346 Behovet av fler platser för yrkeshögskoleutbildningar

av Mats Pertoft (MP)

till statsrådet Maria Arnholm (FP)

Utbildningen till ekologiska trädgårdsmästare och entreprenörer hos Södertälje kommun vid Skillebyholms yrkeshögskola i Järna fick inte tillstånd inför höstterminen 2014. Detta är en utbildningsanordnare som under många år utbildade inom ramen för yrkeshögskolan, tidigare KY, och vars utbildningar tidigare godkänts av Myndigheten för yrkeshögskolan. Samma sak gäller till exempel utbildningar inom vindkraftsbranschen på Gotland samt utbildningar vid Nackademin, för att bara nämna några.

Sedan årsskiftet har ett större antal utbildningsanordnare som länge bedrivit utbildningsverksamhet inom ramen för yrkeshögskolan i år fått besked om att deras ansökningar inte godkänts.

Detta sker samtidigt som behovet av utbildad arbetskraft är stort och den höga arbetslösheten biter sig fast. YH-utbildningar har erkänt stor kompetens och ger oftast jobb direkt efter fullförd utbildning. När konjunkturuppgången nu äntligen verkar vara på väg är det av extra stor betydelse att ge arbetslösa respektive personer som vill utbilda sig för att kunna få bättre jobb denna chans nu.

Att yrkeshögskolan i ett sådant skede inte har tillgång till tillräckligt många utbildningsplatser är mycket allvarligt och riskerar att direkt motverka en effektiv jobbpolitik.

Min fråga till statsrådet Arnholm är följande:

Hur avser statsrådet att säkerställa att det finns tillräckligt många studieplatser inom ramen för yrkeshögskolan?