Behovet av en nationell snöskoterpolitik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 23 juli 2022

Interpellation: Behovet av en nationell snöskoterpolitik

Interpellation 2011/12:297 av Sandberg, Gunnar (S)

den 22 mars

Interpellation

2011/12:297 Behovet av en nationell snöskoterpolitik

av Gunnar Sandberg (S)

till miljöminister Lena Ek (C)

Snöskotrar är allt populärare i Sverige. Det köps 8 000 nya fordon om året och antalet företagare, som hyr ut skotrar eller anordnar skotersafarier och liknande aktiviteter, växer från år till år i Norrlands inland.

Utvecklingen innebär att trycket på befintliga skoterleder ökar, samtidigt som skötsel och underhåll av lederna i regel sköts på ideell basis. Situationen går mot en punkt där det blir alltmer ekonomiskt ohållbart för alla inblandade parter och slitaget på naturen ökar.

Den ökande skoterturismen är positiv, då den skapar jobb, men den har också negativa bieffekter. Konflikter uppstår med behovet hos andra intressen att få uppleva ostörd natur, med naturskyddsintressen, med markägare och med renskötsel. För att komma till rätta med detta och för att minska risken för konflikter finns det ett behov av att samhället tar sitt ansvar för skoterfrågorna.

Nationella snöskoterrådet – som samlar berörda aktörer – diskuterar information, tillsyn, bevakning och övervakning, regler för fordon och trafik, miljö och trafiksäkerhet samt skoterleder och infrastruktur. Det är dock bara ett diskussionsforum utan några som helst befogenheter att fatta beslut.

Det som behövs är en sammanhållen snöskoterpolitik för de frågor som behöver lösas på nationell nivå. Det handlar bland annat om ansvarsförhållanden mellan myndigheter och Snöskoterrådet, ansvar och finansiering för skoterleder utanför statliga och kommunala leder och reglering av andra allmänna och enskilda intressen. Dessutom finns det behov av åtgärder inom trafik- och fordonsområdet.

Avser miljöministern att vidta åtgärder för att skapa en nationell snöskoterpolitik för att lösa här påtalade problem?