Behovet av en långsiktig migrationspolitik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2018/19:199 Behovet av en långsiktig migrationspolitik

av Maria Malmer Stenergard (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Sverige har under lång tid tagit ett stort ansvar för asylsökande. Vi är fortfarande ett av de länder i EU som tar emot störst antal asylsökande per capita. Till detta kommer anhöriginvandringen och vidarebosättningar. Samtidigt brottas Sverige med ett stort integrationsmisslyckande med bland annat utanförskap, kriminalitet, arbetslöshet och bostadsbrist som följd. Alltför många barn får aldrig se sina föräldrar gå till jobbet.

Att i det läge vi befinner oss nu gå fram med förslag som ökar invandringen är djupt oansvarigt. Migrationspolitiken måste framöver vara stram och hållbar och tydligt kopplad till hur integrationen fungerar – eller snarare inte fungerar. Trots det föreslår regeringen, tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet, en mer omfattande anhöriginvandring. Dessutom stipulerar januariöverenskommelsen att dessa partier ska driva på för en ny humanitär skyddsgrund inom ramen för den kommande parlamentariska utredningen.

Morgan Johansson har tidigare sagt att den kommande parlamentariska utredningen enbart ska se över ett fåtal frågor, såsom permanenta och tillfälliga uppehållstillstånd samt den nya humanitära skyddsgrunden. Det innebär i så fall att man helt bortser från behovet av en bred översyn av svensk migrationspolitik. Moderaterna menar att det krävs en omfattande utredning där en rad frågor måste behandlas. Det handlar bland annat om anhöriginvandring, medborgarskap, kvalificering in i välfärden och återvändande. Nu är det tid att ta ansvar för en långsiktig migrationspolitik.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson: 

 

  1. När avser ministern och regeringen att återkomma med direktiv till en parlamentarisk utredning om migrationen?
  2. Är regeringen beredd att i en sådan utredning ta ett brett grepp om hela migrationspolitiken?