Behandling av narkomaner med narkotikaklassade läkemedel

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 15 november 2012

Interpellation: Behandling av narkomaner med narkotikaklassade läkemedel

Interpellation 2012/13:67 av Britton, Sven (S)

den 26 oktober

Interpellation

2012/13:67 Behandling av narkomaner med narkotikaklassade läkemedel

av Sven Britton (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

 

Antalet narkomaner som dör av narkotikarelaterade orsaker har ökat de sista åren, i synnerhet i Skåne- och Stockholmsregionerna, men en viss ökning i övriga landet noteras också på sistone. Dessa personer har antingen illegal narkotika och/eller legalt förskrivna narkotikaklassade substitutionspreparat i kroppsvätskorna vid dödstillfället. Under den tid som dödligheten ökat har substitutionsbehandling med metadon/subutex/suboxone till i första hand injicerande heroinmissbrukare ökat mycket kraftigt, och den kan förväntas öka ytterligare när förskrivningsrätten vidgas enligt förslag i Gerhard Larssons utredning. Vi har därtill en ökande utskrivning av amfetaminliknande tablettpreparat (exempelvis Concerta) till injektionsmissbrukare av amfetamin.

Inledningsvis var i Sverige (genom professor L M Gunne) metadonbehandling av heroinister mycket strikt kontrollerad avseende intagningskriterier och sidomissbruk, och goda resultat noterades avseende missbrukarens familje- och yrkesliv när han/hon kunde lämna injektionsmissbruket, kunde få substitutionspreparaten legalt och alltså slapp kriminaliteten för att finansiera missbruket. Hur resultaten utvecklats sedan förskrivningen skett med betydligt vidare kriterier och på betydligt flera händer är mindre undersökt.

I en baslinjestudie över Stockholms injektionsmissbrukare där 720 aktiva sådana intervjuades och provtogs (Läkartidningen nr 25, sid. 1221–1225, 2012) befanns att kön till substitutionsbehandling var kort (4 procent), att bruk av illegala narkotika under pågående substitutionsbehandling förekom (80 procent) samt att fler än bara de som uppgav heroin som huvuddrog ingick i programmen.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet:

Är statsrådet beredd att medverka till att en undersökning görs för att utröna hur omfattande substitutionsbehandling med legala narkotikaklassade läkemedel till injektionsmissbrukare är i vårt land, i vilken mån även de legalt förskrivna medlen används i det illegala missbruket, hur behandlingskontrollen fungerar, vilka resultaten är i ett kortare respektive längre perspektiv och vilken roll (positiv eller negativ) dessa legalt förskrivna beroendeframkallande preparat spelar i den narkotikarelaterade dödligheten?