Begränsningsregeln i fastighetsskatten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 13 maj

Interpellation

2007/08:707 Begränsningsregeln i fastighetsskatten

av Eva-Lena Jansson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

I den borgerliga fastighetsskatten (beslut i enlighet med proposition 2007/08:27) finns ingen begränsningsregel för fastighetsskatten. Avsikten med regeln var att inte en alltför stor andel av hushållens inkomster skulle behöva användas som betalning av fastighetsskatten.

I en lagrådsremiss föreslår regeringen nu att fastighetsskatten ska begränsas för pensionärer och personer som uppbär aktivitets- och sjukersättning (tidigare förtidspension). Enligt lagrådsremissen blir dock skatten lägst 2 800 kronor per år, ett belopp som också efter hand räknas upp med prisbasbeloppet. Enligt uppgifter från en pensionär i Pålsboda skulle detta innebära att hon får en höjd fastighetsskatt.

Riksdagens utredningstjänst beräknade den 19 september 2007 att mellan 15 000 och 20 000 personer som inte var pensionärer fick höjd fastighetsskatt jämfört med 2006 om en begränsningsregel enbart för pensionärer infördes. Även om 7 000 förtidspensionärer skulle falla bort återstår alltså många människor.

Mina frågor till statsrådet är:

1. Avser statsrådet att garantera att ingen får höjd fastighetsskatt genom förslaget?

2. Avser statsrådet att ta något ytterligare initiativ för personer med låga inkomster som inte är berörda av begränsningsregeln?

3. Avser statsrådet att följa upp och utvärdera hur fastighetsskatten verkar för enskilda, grupper och regioner?