BDS-rörelsen och regeringens arbete mot antisemitism

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2019/20:24 BDS-rörelsen och regeringens arbete mot antisemitism

av Lars Adaktusson (KD)

till Statsminister Stefan Löfven (S)

 

I regeringsdeklarationen i januari 2019 tillkännagav statsminister Löfven att Sverige under det kommande året ska stå värd för en internationell konferens om Förintelsen samt etablera ett nytt Förintelsemuseum. Konferensen kommer att hållas i Malmö, och inbjudna är bland andra stats- och regeringschefer liksom internationella experter. Enligt statsministern ska konferensen ses som ett viktigt steg i arbetet för att bekämpa antisemitism.

Regeringens initiativ är angeläget och ska välkomnas, inte minst mot bakgrund av den växande otryggheten för människor med judisk bakgrund. Enligt EU:s byrå för grundläggande rättigheter upplever i dag nio av tio judar att antisemitismen ökar i Europa. Samtidigt är det allt fler judar som funderar på att emigrera. I Sverige har den siffran ökat från 18 procent 2012 till 35 procent 2018.

Parallellt med denna utveckling växer vissa grupper och organisationer som förmedlar starkt Israelfientliga och antisemitiska synsätt. En av dem är BDS-rörelsen (Global Boycott, Divestment and Sanctions Movement), som verkar för att bestraffa Israel genom organiserade bojkottaktioner.

För att bemöta och motverka de icke-demokratiska och Israelfientliga synsätten inom BDS-rörelsen beslutade den tyska förbundsdagen i mitten av maj 2019 att klassa rörelsen som antisemitisk. Beslutet togs i stor politisk enighet; Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Liberalerna och de Gröna ställde sig bakom resolutionen, där den tyska regeringen uppmanas att inte stödja aktiviteter som organiseras av BDS-rörelsen och att inte finansiera projekt som kräver en bojkott av Israel.

I slutet av juli 2019 behandlades BDS-rörelsen och dess verksamhet även av representanthuset i den amerikanska kongressen. Med röstsiffrorna 398 för och 17 mot antogs en resolution som fördömer rörelsen och klargör att BDS underminerar möjligheten till en förhandlingslösning i den israelisk-palestinska konflikten. Tidigare i år antog även senaten i den amerikanska kongressen en BDS-lagstiftning. Den är mer långtgående än representanthusets resolution och gör det möjligt även för USA:s delstater att motverka rörelsen.

Mot bakgrund av ovanstående är det angeläget att även Sverige agerar. Antisemitismen måste bekämpas i alla de sammanhang där den uppstår och sprids. BDS-rörelsen vill genom bojkotter och sanktioner försvaga Israel och bekämpa den judiska statens existens, vilket är antisemitism.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsminister Stefan Löfven:

 

1. Är det förenligt med regeringens arbete mot antisemitism att stödja eller finansiera BDS-rörelsen och liknande grupper som kräver bojkott av staten Israel? 

2. Stöder den svenska regeringen de nyligen fattade politiska besluten i Tyskland och USA, som innebär att BDS-rörelsen definieras som antisemitisk?